. 2011; 45(3): 155-157 | DOI: 10.4274/turkderm.85688  

Oküler Kompleks Koristom ve Hemimegalensefalinin Eşlik Ettiği Lineer Nevus Sebaseus Sendromlu Çocuk Olgu

Özlem Su, Hande Arda Ulusal, Dilek Bıyık Özkaya, Nahide Onsun
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Lineer nevus sebaseus sendromu (LNSS), göz, iskelet, sinir, kardiovasküler ve ürogenital sistem anomalilerinin görüldüğü nadir bir fakomatozdur. Koristom ve kolobomlar LNSS'de sık görülen göz bulguları olmakla beraber kompleks koristom oldukça nadirdir. Biz burada doğumdan itibaren yüz, boyun ve saçlı derisinde sarı renkli alopesik plağı ve histopatolojik olarak koristom ile uyumlu episkleral bölgede kitlesi bulunan ve bir yıl sonra epileptik nöbetleri eklenen hemimegalensefalinin eşlik ettiği 3 yaşında bir erkek çocuk olgu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lineer nevüs sebaseus sendromu, koristom, epilepsi, hemimegalensefali


Linear Nevus Sebaceous Syndrome in a Child With Ocular Choristoma and Hemimegalencephaly

Özlem Su, Hande Arda Ulusal, Dilek Bıyık Özkaya, Nahide Onsun
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Linear nevus sebaceous syndrome (LNSS) is a phakomatosis, associated with a variety of developmental abnormalities of ocular, nervous, skeletal, cardiovascular and urogenital systems. In LNSS, choristomas and colobomas are frequently seen signs, but complex choristomas are rare. We describe a case of a 3-year-old boy with a yellow alopecic plaque on his scalp, face and neck as well as a mass in the
episcleral region since birth. He also had epileptic seizures since one year old. Histopathological examination of episcleral specimen
revealed choristoma. Magnetic resonance imaging of the brain identified hemimegalencephaly, hemicerebral atrophy, and lateral
ventricular enlargement.

Keywords: Linear nevus sebaceus syndrome, choristoma, epilepsy, hemimegalencephaly


Özlem Su, Hande Arda Ulusal, Dilek Bıyık Özkaya, Nahide Onsun. Linear Nevus Sebaceous Syndrome in a Child With Ocular Choristoma and Hemimegalencephaly. . 2011; 45(3): 155-157

Sorumlu Yazar: Hande Arda Ulusal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar