. 2012; 46(3): 163-166 | DOI: 10.4274/turkderm.82788  

Amicrobial Pustulosis of the Folds Associated with Sjögren's Syndrome

Şebnem Aktan1, Sevgi Akarsu1, Melike Kibar1, Banu Lebe2
1Department Of Dermatology And Venereology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Amicrobial pustulosis of the folds (APF) is a chronic, relapsing sterile pustular eruption involving the main cutaneous flexures, scalp, and periorificial regions occurring mostly in young females. It is characterized histopathologically by intraepidermal spongiform pustules with a neutrophilic infiltrate in the dermis. APF is a rare condition that has been reported in association with various immunological abnormalities or autoimmune diseases. We describe here a 37-year-old woman with APF associated with Sjögren’s syndrome.

Keywords: Amicrobial pustulosis of the folds, Sjögren’s syndrome


Sjögren Sendromu ile Birliktelik Gösteren Amikrobiyal İntertriginöz Püstülozis

Şebnem Aktan1, Sevgi Akarsu1, Melike Kibar1, Banu Lebe2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amikrobiyal intertriginöz püstülozis (AİP) genellikle genç kadınlarda görülen ve başlıca deri kıvrım bölgeleri, saçlı deri ve periorifisyal alanları etkileyen kronik, tekrarlayıcı, steril bir püstüler erüpsiyondur. Histopatolojik olarak intraepidermal spongiform püstüller ve dermiste nötrofilik infiltratın görülmesiyle karakterizedir. Nadir görülen bir tablo olan AİP’in çeşitli immünolojik bozukluklarla veya otoimmün hastalıklarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Burada Sjögren sendromu ile birliktelik gösteren AİP’li 37 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amikrobiyal intertriginöz püstülozis, Sjögren sendromu


Şebnem Aktan, Sevgi Akarsu, Melike Kibar, Banu Lebe. Amicrobial Pustulosis of the Folds Associated with Sjögren's Syndrome. . 2012; 46(3): 163-166

Corresponding Author: Sevgi Akarsu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar