. 2012; 46(3): 143-146 | DOI: 10.4274/Turkderm.72602  

Comparison of the Results of Tuberculin Skin Test in Patients with Behçet’s Disease and Control Group

Nurşad Çifçi Aslan1, Dilek Bayramgürler2, Evren Odyakmaz Demirsoy2, Meryem Bakır4, Cavit Işık Yavuz3, Aysun Şikar Aktürk2, Nilgün Bilen2, Rebiay Kıran2
1Gediz National Hospital, Kütahya, Turkey
2Department Of Dermatology, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
3Department Of Public Health, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
4Gölcük National Hospital, Kocaeli, Turkey

Background and Design: Both the alterations in the immune system and the presence of pathergy reaction in patients with Behçet’s disease may lead to differences in the results of purified protein derivative (PPD) test reaction in these patients and healthy people.
Materials and Methods: Twenty-one patients with Behçet’s disease aged 19-44 years old were included in this study. None of these patients were using any systemic drug (except colchicum) and had any immunosuppressive disease. All patients were under colchicum treatment and all had had BCG vaccination. Control group was formed by 27 volunteers aged 19-42 years who have applied to our dermatology outpatient clinic on the same dates and were diagnosed as tinea pedis. None of them were using any immunosuppressive drug and had any immunosuppressive disease. All of them also had had BCG vaccination. PPD test was performed to both control and patient groups.
Results: The results of PPD test were found higher in the patients with Behçet’s disease compared to the control group. Active tuberculosis infection was not determined in any of the patients with increased PPD reaction.
Conclusion: Increased PPD test results in patients with Behçet’s disease do not always imply tuberculosis infection and might be accepted as a false-positive result.

Keywords: Behçet’s disease, tuberculin skin test, purified protein derivative


Behçet Hastaları ve Kontrol Grubunda Tüberkülin Deri Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Nurşad Çifçi Aslan1, Dilek Bayramgürler2, Evren Odyakmaz Demirsoy2, Meryem Bakır4, Cavit Işık Yavuz3, Aysun Şikar Aktürk2, Nilgün Bilen2, Rebiay Kıran2
1Gediz Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Kütahya, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halksağlığı Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
4Gölcük Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Behçet hastalarında hem immün sistemdeki varolan değişiklikler hem de paterji reaksiyonu nedeniyle pürifiye protein derivesi (PPD) testine yanıtın Behçet hastalığı olmayanlardan farklı alınabileceğini düşünerek bu çalışmayı planladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 19-44 yaş arası 21 Behçet hastası dahil edildi. Bu hastaların hiçbirisinde kolşisin dışında sistemik bir ilaç kullanımı ya da başka bir sistemik hastalık öyküsü yoktu. Tüm hastalar kolşisin tedavisi almaktaydı ve BCG aşıları pozitifti. Aynı tarihlerde dermatoloji polikliniğine başvuran, tinea pedis tanısı konulan, sistemik hastalık ve sistemik ilaç kullanımı hikayesi olmayan, 19-42 yaş arası 27 gönüllü bireyden kontrol grubu oluşturuldu. Tüm gönüllü bireylerde de BCG aşısı pozitifti. Hem hasta hem de kontrol grubundaki tüm hastalara PPD testi yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızın sonucunda Behçet hastalarının PPD testine verdiği yanıt kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulundu. PPD testine yüksek yanıt verenlerin hiçbirinde aktif tüberküloz infeksiyonuna rastlanmadı.
Sonuç: PPD testinin Behçet hastalarında yüksek bulunması her zaman tüberküloz infeksiyonu olduğu anlamına gelmeyip yalancı pozitiflik olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, tüberkülin deri testi, pürifiye protein derivesi


Nurşad Çifçi Aslan, Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy, Meryem Bakır, Cavit Işık Yavuz, Aysun Şikar Aktürk, Nilgün Bilen, Rebiay Kıran. Comparison of the Results of Tuberculin Skin Test in Patients with Behçet’s Disease and Control Group. . 2012; 46(3): 143-146

Corresponding Author: Evren Odyakmaz Demirsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar