. 2012; 46(3): 147-150 | DOI: 10.4274/Turkderm.23245  

The Evaluation of Minimal Erythema Dose For Narrowband UVB in Patients Receiving Isotretinoin Treatment

Tuba Çetiner1, Aysun Şikar Aktürk2, Cavit Işık Yavuz3, Dilek Bayramgürler2, Rebiay Kıran2, Nilgün Bilen2
1Dermatology Clinic Of Siirt State Hospital, Siirt, Turkey
2Department Of Dermatology, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department Of Public Health, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

Background and Design: Although photosensitivity is considered as one of the side effects of retinoids, there is no consensus on this issue. In this study, we aimed to evaluate the minimal erythema dose (MED) for narrowband ultraviolet B in patients receiving isotretinoin treatment
Material and Method: Phototesting was done by narrowband ultraviolet B irradiation on fifty patients for whom isotretinoin treatment was planned. MED values were calculated before treatment (MED1) and during treatment after reaching half of the target dose (kgx120 mg) (MED2), and it was evaluated whether there was statistically significant difference between the two MED values. In addition, the patients were assessed according to their skin phototypes in this respect.
Results: When the mean values of MED1 and MED2 were compared in all patients who were treated with 0.5-0.7 mg/kg/day isotretinoin, the mean of MED2 values was found to be lower than the mean of MED1 values. Clinically, sunburn erythema was seen in only 3 (6%) patients during the treatment. When the patients were evaluated according to their skin phototypes, significant difference between the means of MED 1 and MED 2 values was not determined.
Conclusion: Although isotretinoin treatment does not cause clinically sunburn erythema, it was associated with decrease in MED values.

Keywords: Isotretinoin, photosensitivity, phototesting


İsotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Darbant UVB İçin Minimal Eritem Dozunun Değerlendirilmesi

Tuba Çetiner1, Aysun Şikar Aktürk2, Cavit Işık Yavuz3, Dilek Bayramgürler2, Rebiay Kıran2, Nilgün Bilen2
1Siirt Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Siirt, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Fotosensitivite retinoidlerin yan etkilerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen bu konu hakkında görüş birliği yoktur. Bu çalışmada isotretinoin tedavisi alan hastalarda darbant ultraviyole B için minimal eritem dozu (MED)’nun değerlendirilmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: İsotretinoin tedavisi planlanan 50 hastaya darbant UVB ışınlaması ile fototest yapıldı. MED değerleri tedavi öncesinde (MED1) ve tedavi sırasında hedef dozun (kgx120 mg) yarısına ulaştıktan sonra (MED2) hesaplandı ve bu iki MED değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldı. Ek olarak hastalar deri fototiplerine göre bu açıdan değerlendirildi.
Bulgular: Günlük 0,5- 0,7 mg/kg dozunda isotretinoin kullanan tüm hastalarda MED1 ve MED2 değerlerinin ortalamaları karşılaştırıldığında MED2 ortalama değeri, MED1 ortalamasından anlamlı olarak daha düşük bulundu. Klinik olarak sadece 3 (%6) hastada tedavi süresince güneş yanığı eritemi görüldü. Ayrıca hastalar deri fototiplerine göre değerlendirildiğinde MED1 ve MED2 ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi.
Sonuç: İsotretinoinin tedavisi klinik olarak güneş yanığı eritemine neden olmamakla beraber, MED değerlerinde azalmayla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: İsotretinoin, fotosensitivite, fototest


Tuba Çetiner, Aysun Şikar Aktürk, Cavit Işık Yavuz, Dilek Bayramgürler, Rebiay Kıran, Nilgün Bilen. The Evaluation of Minimal Erythema Dose For Narrowband UVB in Patients Receiving Isotretinoin Treatment. . 2012; 46(3): 147-150

Corresponding Author: Aysun Şikar Aktürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar