. 2009; 15(3): 239-242

Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey

Betul Gulalp1, Ozgur Karcioglu2, Zikret Koseoglu3, Azade Sari4
1Department Of Emergency Medicine, Adana State Hospital, Adana, Turkey.
2Department Of Emergency Medicine, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research And Training Hospital,bakirkoy, Istanbul, Turkey.
3Cukurova State Hospital, Adana.
4Numune Training And Research Hospital, Adana, Turkey.

BACKGROUND
The aim of this study was to investigate the incidence and characteristics of aggression, threat and physical violence directed towards the staff in emergency departments.
METHODS
A questionnaire was completed by the emergency staff. The individualized data collected included the pattern and incidence of violence, sex, age, profession, and years of experience of the emergency staff, and the behavioral characteristics of the assailants, together with outcome of incidents. Data regarding incidences occurring between May 1-31, 2006 were abstracted.
RESULTS
A total of 109 staff were evaluated. There was a statistically significant relationship between aggression and profession (p=0.000), but no relation was determined with sex, age or years of experience (p values 0.464, 0.692, and 0.298, respectively). The relationship of incidences of threat with sex, age, profession, and experience was insignificant (p values 0.311, 0.278, 0.326, 0.994, respectively). On the other hand, significant relationships were identified between physical assault and sex, age, profession, and experience (p values 0.042, 0.000, 0.000, 0.011).
CONCLUSION
Violence directed towards the emergency staff is common. Aggression occurs towards the emergency physician distinctively. Otherwise, there is no significant relationship between aggression or threat and personal characteristics. However, male sex, ≥31 years of age, being an emergency physician, and having worked for longer than five years in the emergency department are the risk factors for physical violence.

Keywords: Emergency department, emergency staff, questionnaires; violence.


Tehlikelerle karşılaşan sağlık personeli: Türkiyenin güney kent merkezlerinden deneyimler

Betul Gulalp1, Ozgur Karcioglu2, Zikret Koseoglu3, Azade Sari4
1Adana Devlet Hastanesi, Acil Servis, Adana
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis. İstanbul
3Çukurova Devlet Hastanesi, Adana
4Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ
Bu çalışmada, acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tehdit ve fiziksel saldırının sıklık ve özellikleri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Acil serviste çalışanlar tarafından anket dolduruldu. Toplanan bireysel bilgiler şiddet şekli ve sıklığı, cinsiyet, yaş, meslek, acil serviste deneyim süresi, saldırganların özellikleri, olayların sonucunı içermektedir. Veriler 1 ile 31 Mayıs 2006 tarihleri arasında elde edildi.
BULGULAR
Toplam 109 personel değerlendirildi. Meslek (p=0,000) dışında, şiddet ve cinsiyet, yaş, deneyim süresi arasında anlamlı ilişki yoktu (p değerleri sırasıyla 0,464, 0,692, 0,298). Tehdit oranı ile cinsiyet, yaş, meslek ve deneyim arasında ilişki anlamsızdı (p değerleri 0,311, 0,326, 0,278, 0,994). Diğer yandan fiziksel saldırı ile cinsiyet, yaş, meslek, deneyim arasında anlamlı ilişki bulundu (p değerleri 0,042, 0,000, 0,000 ve 0,011).
SONUÇ
Acil personeline karşı şiddet sıktır. Şiddet belirgin olarak acil hekimine yönelik gelişmektedir. Bunun dışında şiddet, tehdit ve kişisel özellikler arasında anlamlı ilişki yoktur. Ama, erkek cinsiyet, ≥31 yaş, acil hekimi olmak, acil serviste beş yıl ve üstünde çalışmış olmak, fiziksel saldırı için risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, acil personeli; anket çalışması; şiddet.


Betul Gulalp, Ozgur Karcioglu, Zikret Koseoglu, Azade Sari. Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey. . 2009; 15(3): 239-242

Corresponding Author: Betul Gulalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar