Cilt: 40  Sayı: 6 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL MAKALE
1.
Ptozis Cerrahisi Sonrası Levator Aponevroz-Tars Kavşağının Histopatolojik İncelenmesi ve Gerilme Kuvveti
The Histopathologic Evaluation and the Tensile Strength of the Levator Aponeurosis-Tarsus Junction after Ptosis Surgery
Canan Gürdal, Belgin Can, Özge Saraç, Ebru Yılmaz, Alpaslan Anayol, Tamer Takmaz, İzzet Can
Sayfalar 315 - 317
Makale Özeti

2.
Alkali Hasara Bağlı Gelişen Korneal Anjiogenez Modelinde Topikal, Subkonjonktival Bevacizumab ve Florometolon Asetatın Topikal Uygulanması
Apply of Topical, Subconjunctival Bevacizumab and Topical Florometolon Acetate in Alkali Burn İnduced Model of Corneal Angiogenesis
Ayhan Dursun, Mustafa Kemal Arıcı, Ayşe Vural Özeç, Feyza Dursun, Mustafa İlker Toker, Ayşen Topalkara
Sayfalar 318 - 322
Makale Özeti

3.
İris Kıskaçlı Göz İçi Lens İmplantasyonunda Klinik Ve Cerrahi Sonuçlar
Clinical And Surgical Results of Iris-Claw Intraocular Lens Implantation
Gökçen Gökçe, Volkan Hürmeriç, Fazıl Cüneyt Erdurman, Tarkan Mumcuoğlu, Ali Hakan Durukan, Osman Melih Ceylan
Sayfalar 323 - 327
Makale Özeti

4.
Okulçağı çocuk ve erişkin popülasyonda Plusoptix S08, Potec PRK-6000 ve Nidek ARK-30 elde taşınabilir otorefraktometresi ile ölçülen refraksiyon kusurlarının karşılaştırılması
Comparison of refractive errors measured by Plusoptix S08, Potec PRK-6000 and Nidek ARK-30 hand-held autorefractometer in school age children and adult population
Ceyhun Arıcı, Adem Türk, Osman Melih Ceylan, Fatih Mehmet Mutlu, Halil İbrahim Altınsoy
Sayfalar 328 - 332
Makale Özeti

5.
Gevşek Gözkapağı Sendromu: Klinik Bulgular ve Lateral Beşgen Gözkapağı Rezeksiyonunun Sonuçları
Floppy Eyelid Syndrome: Clinical Findings and Results of Lateral Pentagonal Eyelid Resection
Deniz Oral, Ferda Özgün Çiftçi, Gamze Uçan Gündüz, Bülent Yazıcı
Sayfalar 333 - 337
Makale Özeti

6.
Glokomlu ve Normal Olgularda Optik Koherens Tomografi İle Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi İlişkisinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Relationship Between Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex in Glaucomatous and Normal Cases With Optikal Coherence Tomography
Bülent Korkmaz, Ulviye Yiğit, Ahmet Ağaçhan, Fırat Helvacıoğlu, Harun Bilen, Betül Tuğcu
Sayfalar 338 - 342
Makale Özeti

7.
Yaşa bağlı maküla dejeneresansına ikincil koroid neovaskülarizasyonlarının tedavisinde anti-VEBF uygulaması ile fotodinamik tedavi ile anti-VEBF kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of efficiency of anti-VEGF agents alone and combination of anti-VEGF with photodynamic theraphy in the treatment of choroidal neovascularization secondary to age related macular degeneration
Nurten Ünlü, Mehmet Akif Acar, Dicle Hazırolan, Güner Üney, Damla E Acar, Sunay Duman
Sayfalar 343 - 348
Makale Özeti

8.
Mikrobik kontakt lens keratitlerinde mikrobiyolojik inceleme sonuçlarımız
Our microbiological analysis results in microbial contact lens keratitis
Melis Palamar, Matilda Masaroğulları, Sait Eğrilmez, Şöhret Aydemir, Ayşe Yağcı
Sayfalar 349 - 353
Makale Özeti

9.
Bakteriyel konjonktivit tedavisinde antibiyotik tercihi ne olmalı?
What should be the antibiotic preference in bacterial conjunctivitis treatment?
İlker Eser, Alper Akçalı, Arzu Taşkıran-çömez, Barış Kömür, Nilgün Özbey, Müşerref Tatman-otkun
Sayfalar 354 - 358
Makale Özeti

10.
Van ve Yöresinde Delici Göz Yaralanmaları Sonrası Endoftalmi Görülme Sıklığı
Endophthalmitis Rate After Open Globe Injuries In The Area Of The City Of Van
Adem Gül, Tekin Yaşar, Çağatay Çağlar, Oktay Esmer
Sayfalar 359 - 362
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
11.
HELLP Sendromunda Görme Kaybı
Vision Loss In A Patient With HELLP Syndrome
Erdem Dinç, Umut Can Kurtuluş, Atila Argın
Sayfalar 363 - 365
Makale Özeti

12.
Lakrimal kanalikül yarığının iki nadir formu; kendine zarar verme ve doğumsal
Two rare forms of slit lacrimal canaliculus; self-inflicted and congenital
Zafer Onaran, Bülent Yazıcı, Pelin Yılmazbaş
Sayfalar 366 - 368
Makale Özeti