. 2009; 39(3): 232-235

Dededen Toruna Konjenital Kataraktlı Bir Aile

Halil İbrahim Yener1, Adem Gül2, Tekin Yaşar2, Adnan Çinal2
1Van Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van

AMAÇ: Üç kuşak konjenital kataraktlı bir aileyi sunmak
GİRİŞ: Ailesel kataraktlar doğuştan olduğu gibi gelişimsel olarak da ortaya çıkabilirler. Konjenital kataraktlar bazı sistemik hastalıklarla birlikte görülebildiği gibi üçte bir oranında da izole olarak ortaya çıkabilirler. Konjenital katarakt halen çocukluk çağındaki tedavi edilebilir körlüklerin en önemli sebeplerin¬den biridir. Çocuklarda körlük oranı gelişmekte olan ülkelerde 5-15/10000, gelişmiş ülkelerde 1-4/10000 olarak bildirilmektedir. Katarakta bağlı gelişen körlük oranı ise gelişmekte olan ülkelerde 1-4/10000, gelişmiş ülkelerde 0.1-0.4/10000'dir.

OLGU: Kliniğimizde ailesel kataraktı olan dede, 10 çocuğu ve beş torunu muayene edildi. Kataraktı olan olgular opere edildiler. Tüm aile bireyleri sistemik başka problemler yönünden incelendiler.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göz Polikliniğine gözlük muayenesine gelen opere afak dede, kendisinin çocuk iken iki gözden ameliyat olduğunu ve iki çocuğunun da daha önce iki gözden katarakt ameliyatı olduğunu söyledi. Ailenin geri kalan bireylerini muayene olmaları için kliniğimize çağırdık. Muayene sonunda dört çocuk ve iki torunda da bilateral arka supkapsüler katarakt tespit ettik. Sistemik araştırmalarında bir patolojiye rastlanmadı. Hastalar tarafımızdan düzenli takip edilmektedir.
SONUÇ: Konjenital veya gelişimsel katarakt tespit edilen hastaların yakınlarında da katarakt olabileceği düşünülerek muayene edilmeli ve gerekli müdahale zamanında yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital katarakt, ailesel katarakt


A Family With Congenital Cataract From Grandfather Throughout Grandchildren

Halil İbrahim Yener1, Adem Gül2, Tekin Yaşar2, Adnan Çinal2
1Van Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
2Department Of Ophthalmology, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

PURPOSE: To report cataract cases along three generation in a large family.

INTRODUCE: Hereditary cataracts can be divided into two groups as congenital or developmental. Congenital cataracts can be seen with systemic diseases or as isolated in one third. Congenital cataract is still one of the most important treatable causes of blindness in childhood period. The proportion of blindness is 5-15 / 10 000 in developing countries and 1-4 / 10 000 in developed countries. The ratio of blindness related to cataract is 1-4 / 10 000 in developing versus 0,1-0,4 / 10 000 in developed countries.

CASE: A grandfather, his 10 children and five grandchildren were examined. Patients who have cataract were operated. All subjects were investigated in terms of systemic disases.
Grandfather who was aphakic visited clinic for getting new glasses. Patient had operated in childhood period. He said that his two children were also operated in both eyes. We called other family members for ophthalmologic examination. We found posterior subcapsular cataract in four children and two grandchildren. None of these patients had systemic disases.

CONCLUSION: In cases of congenital or developmental cataracts, the relatives also must be examined and if needed intervention may be needed.

Keywords: Congenital cataract, hereditary cataract.


Halil İbrahim Yener, Adem Gül, Tekin Yaşar, Adnan Çinal. A Family With Congenital Cataract From Grandfather Throughout Grandchildren. . 2009; 39(3): 232-235

Sorumlu Yazar: Halil İbrahim Yener, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar