. 2010; 27(4): 224-233 | DOI: 10.5152/tjh.2010.43  

Parvovirus B-19 ve hematolojik hastalıklar

Sevgi Yetgin, Selin Aytaç Elmas
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Ankara

Parvovirus-B19 (PV-B19) küçük bir DNA virusu olup Parvoviridia ailesinin bir üyesidir. PV-B19 ile ilgili hastalıklar virus, konakçı cevabı ve immun sistem etkileşmesini temsil eden iyi birer örnektir. PV-B19 ilişkili hastalıklar, çocukluk çağında eritema infeksiozum, hidrops fetalis ve kronik hemolitik anemilerde geçici eritroid aplazi, bayanlarda artralji, immun yetmezlikli olgularda ise kronik eritroid aplazidir. Sitopeni (bisitopeni, monositopeni yada pansitopeni) yukarıdaki hastalıklara eşlik edebilir. Öte yandan PV-B19 ile ilişkili olabilecek nörolojik, vaskülitik, hepatik, romatoid, nefritik, otoimmun, miyokard hastalıkları ve mekanizması tam olarak açıklanamamış birçok hastalık da vardır. Virus beklenmeyen ve açıklanamayan klinik tablolara yol açabileceği için yanlış tanı konulabilmektedir. Bu nedenledir ki henüz klinik tanı konulmamış, hematolojik bulguları olan hastalarda PV-B19 infeksiyonu dikkate gelmelidir. Ancak immun yetmezlik durumunda serolojik testler tanı için yeterli olmayabilir. Virus serumda yada doku örneğinde PCR ile tespit edilebilir. Destek tedavisi, kan transfüzyonu yada immunglobulin günümüzde kullanılan tedaviler olup aşı çalışmaları araştırma aşamasındadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hematolojik bulgular, parvovirus, tedavi


Parvovirus-B19 and hematologic disorders

Sevgi Yetgin, Selin Aytaç Elmas
Department Of Pediatric Hematology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Parvovirus-B19 (PV-B19) küçük bir DNA virusu olup Parvoviridia ailesinin bir üyesidir. PV-B19 ile ilgili hastalıklar virus, konakçı cevabı ve immun sistem etkileşmesini temsil eden iyi birer örnektir. PV-B19 ilişkili hastalıklar, çocukluk çağında eritema infeksiozum, hidrops fetalis ve kronik hemolitik anemilerde geçici eritroid aplazi, kadınlarda artralji, immun yetmezlikli olgularda ise kronik eritroid aplazidir. Sitopeni (bisitopeni, monositopeni yada pansitopeni) yukarıdaki hastalıklara eşlik edebilir. Öte yandan PV-B19 ile ilişkili olabilecek nörolojik, vaskülitik, hepatik, romatoid, nefritik, otoimmun, miyokard hastalıkları ve mekanizması tam olarak açıklanamamış birçok hastalık da vardır. Virus beklenmeyen ve açıklanamayan klinik tablolara yol açabileceği için yanlış tanı konulabilmektedir. Bu nedenledir ki henüz klinik tanı konulmamış, hematolojik bulguları olan hastalarda PV-B19 infeksiyonu dikkate gelmelidir. Ancak immun yetmezlik durumunda serolojik testler tanı için yeterli olmayabilir. Virus serumda yada doku örneğinde PCR ile tespit edilebilir. Destek tedavisi, kan transfüzyonu yada immunglobulin günümüzde kullanılan tedaviler olup aşı çalışmaları araştırma aşamasındadır.

Keywords: Children, hematologic findings, parvovirus, treatment


Sevgi Yetgin, Selin Aytaç Elmas. Parvovirus-B19 and hematologic disorders. . 2010; 27(4): 224-233

Sorumlu Yazar: Sevgi Yetgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar