. 2004; 21(3): 153-155

Primer biliyer sirozun komplikasyonu olarak otoimmün hemolitik anemi

Carlos R. De Medeiros, Daniela C. Setúbal
Hematology And Bone Marrow Transplantation Service, Hc-ufpr, Curitiba, Pr, Brazıl

Primer biliyer siroz (PBS), küçük intralobuler safra yollarına sürekli T-lenfosit aracılıklı bir saldırı sonucu, bunların hasarlanması ile karakterize bir hastalıktır. PBS’li hastalar, hastalıklarının seyri sırasında başka otoimmün hastalıklarla karşılaşabilirler. Otoimmün hemolitik anemi ile PBS birliği çok nadir bildirilmiştir. Ursodeoksikolik asit (UDCA), endojen safra asitlerinin deterjan etkisini azaltarak, birlikte olan hemolitik süreci de azaltır. Bu yazıda PBS seyri sırasında otoimmün hemolitik anemi görülen; UDCA ve kısa süreli prednizon ile iyi yanıt alınan bir kadın hasta bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer biliyer siroz, Anemi, Hemolitik, Otoimmün, Ursodeoksikolik asit.


Autoimmune hemolytic anemia as a complication of primary biliary cirrhosis

Carlos R. De Medeiros, Daniela C. Setúbal
Hematology And Bone Marrow Transplantation Service, Hc-ufpr, Curitiba, Pr, Brazıl

Primary biliary cirrhosis (PBC) is characterized by a continuous T-lymphocyte mediated attack on small intralobular bile ducts, with their gradual destruction. Patients with PBC often exhibit concomitant autoimmune conditions, and autoimmune hemolytic anemia (AIHA), that is idiopathic in 50% of cases, has rarely been associated to PBC. Ursodeoxycholic acid (UDCA) has been considered the main treatment to PBC patients through a decrease in the detergent effect of endogenous bile acids, concomitantly reducing the hemolytic process. We report the case of a female patient with AIHA complicating PBC, treated with short course prednisone and UDCA, with good response.

Keywords: Primary biliary cirrhosis, Anemia, Hemolytic, Autoimmune, Ursodeoxycholic acid.


Carlos R. De Medeiros, Daniela C. Setúbal. Autoimmune hemolytic anemia as a complication of primary biliary cirrhosis. . 2004; 21(3): 153-155

Sorumlu Yazar: Carlos R. De Medeiros, Mexico


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar