Cilt: 30  Ek: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I
DOWNLOAD

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - V
DOWNLOAD

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII
DOWNLOAD

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VIII - XI
DOWNLOAD

KLINIK ARAŞTıRMA
5.
Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepecik Hastanesi Örneği
Spielberger State and Trait Anxiety Level in Healthcare Professionals During the Covid-19 Outbreak: A Case of Tepecik Hospital
Hüseyin Hakan Sakaoğlu, Dilek Orbatu, Mustafa Emiroglu, Özlem Çakır
doi: 10.5222/terh.2020.56873  Sayfalar 1 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Korona Virüs Pandemisi Sırasında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gerçekleştirilen Zarar Azaltma, Hazırlık ve Müdahale Uygulamaları
Mitigation, Preparedness and Response Practices in Training and Research Hospital During Coronavirus Pandemic
Turhan Sofuoğlu, Mustafa Emiroglu, Şükran Köse
doi: 10.5222/terh.2020.26779  Sayfalar 10 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Tarihte Bulaşıcı Hastalık Salgınları
Infectious Disease Outbreaks in History
Hülya Parıldar
doi: 10.5222/terh.2020.93764  Sayfalar 19 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
SARS-CoV-2: Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji
SARS-CoV-2: Mikrobiyology and Epidemiology
Bengü Tatar, Pelin Adar
doi: 10.5222/terh.2020.34392  Sayfalar 27 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
COVID-19 Bulaş Yolları ve Önleme
COVID-19 Transmission and Prevention
Melda Türken, Şükran Köse
doi: 10.5222/terh.2020.02693  Sayfalar 36 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Erişkinlerde COVID-19: Klinik Bulgular
COVID-19 in Adults: Clinical Findings
Didem Çelik, Şükran Köse
doi: 10.5222/terh.2020.88896  Sayfalar 43 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Covid 19 Pandemisinde Yaşlılar
Elderly People in Covid-19 Outbreak
Zeynep Altın
doi: 10.5222/terh.2020.93723  Sayfalar 49 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Çocuklarda Covid-19: Epidemiyoloji ve Klinik Bulgular
Covid-19 in Children: Epidemiology and Clinical Features
Yavuz Demirçelik, Ali Kanık
doi: 10.5222/terh.2020.60320  Sayfalar 58 - 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Perinatal ve Yenidoğan Döneminde Covid-19 Enfeksiyonu
Covid-19 Infection in The Perinatal and Neonatal Period
Ozgun Uygur, Mehmet Yekta Oncel
doi: 10.5222/terh.2020.97830  Sayfalar 63 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
SARS-CoV-2’nin Laboratuvar Tanısı
Laboratory Diagnosis of SARS-CoV-2
Alper Togay, Nisel Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2020.13007  Sayfalar 70 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Çocuklarda Covid-19 Hastalığının Mikrobiyolojik Tanısı
Microbiological Diagnosis Of Covid-19 Disease In Children
Yıldız Ekemen Keleş, Dilek Yılmaz Çiftdoğan
doi: 10.5222/terh.2020.26056  Sayfalar 76 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
COVID-19 Tanılı Çocuklarda Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları
Laboratory and Imaging Findings in Children Diagnosed with COVID-19
Gülnihan Üstündağ, Dilek Yılmaz Çıftdogan
doi: 10.5222/terh.2020.83788  Sayfalar 85 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
COVID-19 Enfeksiyonu ve CAR T Hücreleri
COVID-19 Infection and CAR T Cells
Aslı Özkızılcık Koçyiğit, İbrahim Pirim
doi: 10.5222/terh.2020.39205  Sayfalar 90 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
COVID-19 Enfeksiyonu ve Kardiyovasküler Hastalıklar
COVID-19 Infection and Cardiovascular Diseases
Cenk Ekmekci, Öner Özdoğan
doi: 10.5222/terh.2020.24654  Sayfalar 94 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
İmmünolojik Açıdan COVID-19 Enfeksiyonuna Bakış
Overview of COVID-19 Infection from Immunological Perspective
Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, İbrahim Pirim
doi: 10.5222/terh.2020.11298  Sayfalar 101 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Covid-19 ve Sindirim Sistemi
Covid-19 and Gastrointestinal System
Gözde Derviş Hakim, Sevil Özer Sarı
doi: 10.5222/terh.2020.96630  Sayfalar 112 - 117
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
SARS-CoV-2 (Covid-19) Hastalığında Nutrisyon
Nutrition in SARS-CoV-2 (Covid-19) Disease
Aykut Sarıtaş, Taner Çalışkan, Mehmet Burak Öztop
doi: 10.5222/terh.2020.15689  Sayfalar 118 - 125
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
COVID-19 Tedavisi
Treatment of COVID-19
Sabri Atalay, Gürsel Ersan
doi: 10.5222/terh.2020.48030  Sayfalar 126 - 134
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
COVID-19: Çocuk Hastalarda Tedavi
COVID-19: Treatment In Pediatric Patients
Aslıhan Şahin, Ahu Kara Aksay
doi: 10.5222/terh.2020.42204  Sayfalar 135 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Covid-19 Hastalarının Yoğun Bakım Ünitesinde Yönetimi
Management of Covid-19 Patients In Intensive Care Unit
Kazım Rollas, Nimet Şenoglu
doi: 10.5222/terh.2020.77044  Sayfalar 142 - 155
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde COVİD-19 Yönetimi
COVID-19 Management in Pediatric Intensive Care Unit
Ayşe Berna Anıl, Emine Pınar Küllüoğlu
doi: 10.5222/terh.2020.98705  Sayfalar 156 - 167
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
COVID-19 Hastalarında İmmün-Hematolojik Tedaviler
Immunohematological Treatments in COVID-19 Patients
Cengiz Ceylan, Şükran Köse
doi: 10.5222/terh.2020.53386  Sayfalar 168 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Covid-19 Salgını Sırasında Anestezi ve Havayolu Yönetimi
Anesthesia and Airway Management During Covid-19 Outbreak
Yücel Karaman, Gaye Aydın
doi: 10.5222/terh.2020.85579  Sayfalar 173 - 182
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
COVID-19 Salgınında Acil Servis Organizasyonu, Hasta Değerlendirme ve Yönetim Süreçleri
Emergency Department Organization, Patient Assessment and Management Processes in COVID-19 Pandemic
Ozge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç
doi: 10.5222/terh.2020.96158  Sayfalar 183 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
SARS-CoV-2 Pandemisinde Radyoloji Kliniğinde Hasta Yönetimi, Akciğer Görüntülemenin Rolü ve COVID-19 Pnömonisi ile İlişkili Toraks BT Bulguları
Patient Management in the Radiology Department, the Role of Chest Imaging During the SARS-CoV-2 Pandemic and Chest CT Findings Related to COVID-19 Pneumonia
Yeliz Pekçevik, Ümit Belet
doi: 10.5222/terh.2020.13549  Sayfalar 195 - 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
30.
Covıd-19 Pandemisinde Yaşanmış Bir Triaj Olgusunun Etik Yönden Değerlendirilmesi
The Ethical Evaluation Of A Triage Case Lived In The Covid-19 Pandemic
Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi
doi: 10.5222/terh.2020.15986  Sayfalar 213 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF