. 2015; 4(3): 160-164 | DOI: 10.5505/respircase.2015.93446  

Lipoid Pneumonia for Two Cases

Songül Özyurt1, Mevlüt Karataş1, Aziz Gümüş1, Halit Çınarka1, Ayşe Ertürk2, Servet Kayhan1, Ünal Şahin1
1Department of Chest Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2Department of Infectious Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey

Lipoid pneumonia is a rare form of pneumonia. There are two types; exogenous and endogenous. The exogenous form often occurs due to accidental aspiration of fatty substances (such as; animal, vegetable or mineral fats). For elderly patients inparticular, the most common causes are oily nose drops and the use of oily substances for laxatives, such as castor oil. They are compounds containing hydrocarbons and hydrogen. The most common example is the oil found in paraffin, olefins, aromatics and the the acetylene series. Aspiration of high viscosity petroleum hydrocarbons may cause lipoid pneumonia. The accidental aspiration of hydrocarbon compounds can also cause acute illnesses such as fire eaters' pneumonia. In particular, the storing of hydrocarbon compounds in inappropriate packaging in the home, such as water, fruit juice or carbonated beverage bottles, are important factors facilitating the accidental drinking of these compounds by children. Since it does not have any specific clinic and radiological finding, it may be difficult to diagnose it, unless there is strong suspicion, or data is derived from anamnesis. Though a more common form of serious poisoning in childhood, in this study we, present two cases of lipoid pneumonia, diagnosed in adults.

Keywords: Lipoid pneumonia, hydrocarbon, aspiration.


İki Olgu Nedeniyle Lipoid Pnömoni

Songül Özyurt1, Mevlüt Karataş1, Aziz Gümüş1, Halit Çınarka1, Ayşe Ertürk2, Servet Kayhan1, Ünal Şahin1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize

Lipoid pnömoniler pnömoninin nadir bir formudur. Eksojen ve endojen olmak üzere iki tipi vardır. Eksojen formu genellikle yağlı maddelerin (hayvansal, bitkisel ya da mineral yağlar) kaza ile aspirasyonu sonucu meydana gelir. Özellikle yaşlı hastalarda yağlı burun damlaları, laksatif amaçlı hint yağı gibi maddelerin kullanılması en sık sebeplerdir. Hidrokarbonlar ve hidrojen içeren bileşiklerdir. En yaygın örneği olan petrol; parafin, olefin, aromatikler ve asetilen serisinden oluşan bileşimidir. Petrol ürünlerinde bulunan yüksek viskoziteli hidrokarbonların aspirasyonuna bağlı lipoid pnömoni gelişebilir. Ayrıca hidrokarbon bileşiklerinin kaza sonucu aspirasyonu ateş yiyenlerin pnömonisi gibi akut bir hastalığa neden olabilir. Hidrokarbon bileşiklerinin özellikle ev içinde su, meyve suyu veya gazlı içecek şişesi gibi farklı ambalajlarda saklanması çocukların bu maddeyi yanlışlıkla içmesini kolaylaştıran faktörlerdir. Spesifik klinik ve radyolojik bulgularının olmaması nedeniyle güçlü şüphe yoksa ve anamnezde bilgi elde edilememişse tanıda zorluklara yol açabilir. Daha çok çocukluk çağının ciddi zehirlenmeleri arasında olmasına rağmen burada erişkin yaşta tanı koyduğumuz iki lipoid pnömoni olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lipoid pnömoni, hidrokarbon, aspirasyon.


Songül Özyurt, Mevlüt Karataş, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Ayşe Ertürk, Servet Kayhan, Ünal Şahin. Lipoid Pneumonia for Two Cases. . 2015; 4(3): 160-164

Corresponding Author: Songül Özyurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar