. 2016; 5(3): 200-203 | DOI: 10.5505/respircase.2016.85520  

Cavitary Pulmonary Metastases of Gallbladder Cancer: A Rare Case Report

Mustafa Çalık1, Saniye Göknil Çalık2, Tahir Taha Bekçi3, Yaşar Ünlü4, Hıdır Esme1
1Department Of Thoracic Surgery, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
3Department Of Pulmonary Medicine, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
4Department Of Pathology, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey

A gallbladder carcinoma is extremely fatal malignant tumor. The occurrence of excavated lung metastases is rarely observed only in 4% of cases. Herein, we describe a case of cavitary pulmonary metastases of gallbladder cancer. A 69 year-old woman was admitted to our hospital for routine controls. Three years before, she underwent partial hepatectomy with enbloc resection of the gallbladder and dissection of regional lymph nodes. The patient was event-free during follow-up. At 32 months, thoracic CT revealed a cavitary lesion in the right lung. Metastasectomy and mediastinal lymph node dissection was performed. Patient was discharged on day 14 after surgery without any complications. To the best of our knowledge, a relatively small number of cases with metastatic lung tumors cavitation have been reported in the literature. The differential diagnosis should be made with caution in patients with a history of neoplastic disease. Early diagnosis and treatment increase survival.

Keywords: gallbladder, adenocarcinoma, cavitation, lung metastases


Safra Kesesi Kanserinin Kaviter Akciğer Metastazı: Nadir Bir Olgu Sunumu

Mustafa Çalık1, Saniye Göknil Çalık2, Tahir Taha Bekçi3, Yaşar Ünlü4, Hıdır Esme1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Kliniği, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
4Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Safra kesesi kanseri son derece ölümcül malign bir tümördür. Kaviter akciğer metastazları çok nadir ve olguların sadece % 4'ünde görülür. Burada, safra kesesi kanserinin neden olduğu kaviter akciğer metastazı olgusunu sunmayı amaçladık. Altmış dokuz yaşında bayan hasta olağan kontrolleri için hastanemize başvurdu. Üç yıl önce, safra kesesi kanseri nedeniyle enblok safra kesesi ve parsiyel karaciğer rezeksiyonu ile bölgesel lenf nodu diseksiyonu yapılmış. Buna bağlı olarak 32 ay boyunca yapılan takipleri, son toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde kaviter lezyon ortaya çıkana kadar negatifti. Metastazektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Hasta komplikasyonsuz olarak ameliyat sonrası 14. günde taburcu edildi. Görece az sayıda kaviter metastatik akciğer kanseri bildirilmiştir. Ayırıcı tanı neoplastik hastalık öyküsü olan hastalarda dikkatle yapılmalıdır. Erken tanı ve tedaviyle sağ kalımın artacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: safra kesesi, adenokarsinom, kavitasyon, akciğer metastaz


Tomography Slices of the Case
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Tahir Taha Bekçi, Yaşar Ünlü, Hıdır Esme. Cavitary Pulmonary Metastases of Gallbladder Cancer: A Rare Case Report. . 2016; 5(3): 200-203

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar