. 2015; 4(3): 184-190 | DOI: 10.5505/respircase.2015.83792  

Does Foreign Body Aspiration Mislead the Doctor? Three Different Case Presentati-ons of Foreign Body Aspiration in Adults

Sinem Nedime Sökücü1, Cengiz Özdemir1, Nihal Geniş1, Tayfun Elibol2, Levent Dalar3, Levent Karasulu1
1Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Chest Diseases, İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Although foreign body aspiration is not common in adults, they usually present with different clinical signs and symptoms. Although cough, wheeze, stridor, or hemoptysis is the presenting symptoms, it can mimic other clinical entities in late presentations. This causes problematic and late diagnosis. Radiological investigations may help to confirm aspiration but should not be used to exclude it. Rigid bronchoscopy can be applied for both diagnosis and treatment in these cases. Three cases of foreign body aspiration with different clinics are presented in light of literature.

Keywords: Adult, foreign body aspiration, rigid bronchoscopy.


Yabancı Cisim Aspirasyonu Hekimi Yanıltır mı? Erişkinde Üç Farklı Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu

Sinem Nedime Sökücü1, Cengiz Özdemir1, Nihal Geniş1, Tayfun Elibol2, Levent Dalar3, Levent Karasulu1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Yabancı cisim aspirasyonları erişkinlerde nadir olmakla birlikte çoğunlukla farklı klinik bulgular ile ortaya çıkabilirler. Öksürük, wheezing, stridor ve hemoptizi esas başvuru semptomları olsa da geç başvuran olgular diğer klinik durumları da taklit edebilirler. Bu durum tanıda güçlük yaratarak tedavinin gecikmesine yol açar. Radyolojik araştırmalar yabancı cismin saptanmasında yardımcı olabilir ancak tanının dışlanması amacıyla kullanılmamalıdır. Rijid bronkoskopi, bu olguların hem tanısında hem de tedavisinde kullanılabilir. Bu yazıda, farklı klinik tablolarla başvuran üç değişik yabancı cisim aspirasyonu olgusu literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, yabancı cisim aspirasyonu, rijid bronkoskopi.


Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Nihal Geniş, Tayfun Elibol, Levent Dalar, Levent Karasulu. Does Foreign Body Aspiration Mislead the Doctor? Three Different Case Presentati-ons of Foreign Body Aspiration in Adults. . 2015; 4(3): 184-190

Corresponding Author: Sinem Nedime Sökücü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar