. 2016; 5(3): 188-191 | DOI: 10.5505/respircase.2016.71501  

Tracheal Y-stent Implantation For Stenosis After Carina Reconstruction Surgery

Mehmet Akif Özgül1, Erdoğan Çetinkaya1, Mustafa Çörtük2, Binnaz Zeynep Yıldırım1, Güler Özgül3, Fatma Esra Günaydın1, Thierry Sibomona1, Cemal Özçelik4, Alper Avcı4
1Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital. Department of Chest Diseases, İstanbul, Turkey
2Karabük University Faculty of Medicine. Department of Chest Diseases, Karabük, Turkey.
3Bağcılar Education and Research Hospital, Department of Chest Diseases, İstanbul, Turkey
4Çukurova University Medical School, Department of Thoracic Surgery, Adana, Turkey.

Primary tumors of distal trachea and tracheal carina without distant metastasis are extremely rare and surgical excision improves survival. Although various complications have been reported in case series, stenosis is rare on the anastomotic line and stent implantation. Herein, we present a 41-year-old male case who presented with successful tracheal Y-stent implantation for stenosis after carina reconstruction surgery.

Keywords: Stents, Trachea, Adenocarcinoma, Lung


Karina Rekonstrüksiyon Cerrahisi Sonrası Gelişen Stenoza Trakeal Y-stent Uygulaması

Mehmet Akif Özgül1, Erdoğan Çetinkaya1, Mustafa Çörtük2, Binnaz Zeynep Yıldırım1, Güler Özgül3, Fatma Esra Günaydın1, Thierry Sibomona1, Cemal Özçelik4, Alper Avcı4
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Arştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Karabük
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD, Adana

Distal trakea ve trakeal karinanın uzak metastaz olmaksızın primer tümörü çok nadirdir. Bu tür tümörlerin tedavisinde olgu serilerinde çeşitli komplikasyonlar bildirilmiştir. Ancak cerrahi anastomoz hattının stenozu ve bu nedenle yapılan stent implantasyonu bildirimi oldukça nadirdir. Biz 41 yaşındaki erkek hastada karina rezeksiyon cerrahisi sonrasında gelişen stenoz nedeniyle başarı ile trakeal Y-stent uyguladığımız bir olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Stentler, Trakea, Adenokarsinom, Akciğer


Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Mustafa Çörtük, Binnaz Zeynep Yıldırım, Güler Özgül, Fatma Esra Günaydın, Thierry Sibomona, Cemal Özçelik, Alper Avcı. Tracheal Y-stent Implantation For Stenosis After Carina Reconstruction Surgery. . 2016; 5(3): 188-191

Corresponding Author: Mehmet Akif Özgül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar