. 2015; 4(3): 191-194 | DOI: 10.5505/respircase.2015.69885  

Pleural Lipoma: a Case Report

Cahit Kafadar, Ersin Öztürk, Kemal Kara, Muzaffer Sağlam, Süleyman Tutar
Department of Radiology, GMMA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey

In adults, lipoma is a common benign tumor of soft tissues, composed of adipose tissue and occasionally fibrous stroma. An intrathoracic location, particularly in the parietal pleura, is rare. Since most of the patients have no symptoms at the time of diagnosis, it is usually diagnosed incidentally with pulmonary radiography for other indications. It is possible to make a diagnosis of lipoma by computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). Since lipomas have fat attenuation, diagnosis with CT is made with density measurements and MRI may also be useful for further characterization of these lesions. We report radiological findings of a pleural lipoma case with the review of the literature.

Keywords: Lipoma, pleura, thorax, computed tomography, magnetic resonance imaging.


Plevral Lipom: Olgu Sunumu

Cahit Kafadar, Ersin Öztürk, Kemal Kara, Muzaffer Sağlam, Süleyman Tutar
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Lipom, yağ dokusundan ve nadiren fibröz stromadan oluşan, yetişkinlerde sık görülen, benign bir yumuşak doku tümörüdür. İntratorasik yerleşim, özellikle de parietal plevrada nadir görülür. Tanı anında hastaların çoğu semptomatik olmadığından, sıklıkla başka endikasyonlar için çekilen akciğer grafilerinde insidental olarak saptanır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile lipom tanısı koymak mümkündür. Lipomlar yağ atenüasyonunda lezyonlar olduğundan BT’de dansite ölçümleri ile tanınırlar ve MRG lezyonların ileri değerlendirmesi için faydalı olabilir. Bir plevral lipom olgusunu literatür eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lipom, plevra, toraks, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme.


Cahit Kafadar, Ersin Öztürk, Kemal Kara, Muzaffer Sağlam, Süleyman Tutar. Pleural Lipoma: a Case Report. . 2015; 4(3): 191-194

Corresponding Author: Cahit Kafadar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar