. 2016; 5(3): 209-212 | DOI: 10.5505/respircase.2016.66933  

Middle Lobe Syndrome: Differential Diagnosis Should be Made Between The Right Lung Lesions

Fatih Meteroğlu1, Mahsuk Taylan2, Melike Demir2, Burak Gül1, Ali Birak1
1Department of Thoracic Surgery, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir\Turkey
2Department of Disease Chest, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir\Turkey

The right middle lobe syndrome is clinical condition of the right lung middle lobe, characterized by persistent or recurrent atelectasis. Thanks to recent advancements in imaging techniques, early diagnosis has become more widespread. Herein, we present a 23-year-old female case with a suspected middle lobe tumor that was left undiagnosed, despite all invasive procedures and a 15-year-old male case of lung and liver hydatid cysts that was diagnosed with middle lobe syndrome during surgery.

Keywords: lung, hydatid cyst, liver, middle lobe syndrome


Orta Lob Sendromu; Sağ Akciğer Lezyonlarında Ayırıcı Tanılar Arasında Olmalı

Fatih Meteroğlu1, Mahsuk Taylan2, Melike Demir2, Burak Gül1, Ali Birak1
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD\DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD\DİYARBAKIR

Sağ orta lob sendromu, sağ orta lobda inatçı ya da tekrarlayan atelektaziler ile karakterize olan bir tablodur. Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerin etkisiyle erken tanı konulması sıklığı artmıştır. Burada, sağ orta lob tümörü ön tanısıyla tüm invazif girişimlere rağmen tanısı konulamayan 23 yaşındaki bayan hasta ile akciğer- karaciğer hidatik kist nedeniyle operasyona alınan ve operasyon esnasında orta lob sendromu tanısı konulan 15 yaşındaki olgularımızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, hidatik kist, karaciğer, orta lob sendromu


Tomography Slices of the Case
Fatih Meteroğlu, Mahsuk Taylan, Melike Demir, Burak Gül, Ali Birak. Middle Lobe Syndrome: Differential Diagnosis Should be Made Between The Right Lung Lesions. . 2016; 5(3): 209-212

Corresponding Author: Fatih Meteroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar