. 2015; 4(3): 165-170 | DOI: 10.5505/respircase.2015.58076  

INTERACTIVE CASE REPORT: Hypersensitivity Pneumonitis: Report of Seven Cases

Fatma Demirci Üçsular1, Ceyda Anar1, Enver Yalnız1, Zekiye Aydoğdu2
1Department of Chest Diseases, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Hypersensitivity pneumonitis is a chronic inflammatory disease that represents one possible response of the interstitial and paranchimal tissue to the intensive and repeated inhalation of antigenic substances. It was rarely seen and overlooked many times because of the different clinical symptoms. The most important point in the diagnosis is to consider HP and to profoundly question the environmental and occupational exposure. We present three women, four men (mean age 32) 7 HP cases who applied to our clinic with different pre-diagnosis and were diagnosed with HP, as a result of the examinations, and started treatment, receiving follow-up in the light of the literature.

Keywords: Hypersensitivity pneumonitis, exposure, profession.


İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Yedi Olgu Nedeniyle Hipersensitivite Pnömonisi

Fatma Demirci Üçsular1, Ceyda Anar1, Enver Yalnız1, Zekiye Aydoğdu2
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Hipersensitivite pnömonisi (HP) hayvansal ya da bitkisel kaynaklı organik tozların ve bazı kimyasal ajanların yaygın ve tekrarlayan inhalasyonları sonucu oluşan, immünolojik aracılıklı gelişen, interstisyel ya da parankimal dokuları etkileyen, akut alevlenmelerle seyreden, kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Nadir görülmektedir ve farklı klinik semptomlar verebilmesi nedeniyle çoğu kez gözden kaçabilmektedir. Tanıda en önemli nokta HP düşünmek ve buna yönelik maruziyeti hem çevresel hem de mesleksel olarak ayrıntılı sorgulamaktır. Biz de polikliniğimize değişik ön tanılarla başvuran ve yapılan incelemeler sonucu HP tanısı konularak tedavi başlanan ve takibe alınan, yaş ortalaması 32 olan üç kadın, dört erkek 7 HP olgusunu literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite pnömonisi, maruziyet, meslek.


Tomography Slices of the Case

Fatma Demirci Üçsular, Ceyda Anar, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu. INTERACTIVE CASE REPORT: Hypersensitivity Pneumonitis: Report of Seven Cases. . 2015; 4(3): 165-170

Corresponding Author: Ceyda Anar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar