. 2016; 5(3): 157-160 | DOI: 10.5505/respircase.2016.53765  

Penile Sarcoidosis: A Rare Initial Manifestation

Sibel Doruk1, Eyüp Sabri Uçan2, Faruk Doğan3, Funda Taşlı4, Hasan Umut Kantarcı5, Gülistan Karadeniz1, Kemal Can Tertemiz2
1Sifa University Department Of Pulmonary Medicine, Izmi̇r
2Dokuz Eylul University Department Of Pulmonary Medicine, Izmi̇r
3Sifa University Department Of Urology, Izmi̇r
4Sifa University Department of Pathology, Izmir
5Sifa University Department of Radiology, Izmir

Sarcoidosis is a multi-systemic disease and genitourinary involvement is rarely seen. Penile involvement is even rarer among genitourinary sarcoidosis. In this article, we present two cases of penile sarcoidosis. The first case was admitted to our urology clinic with penile itching and pain and his symptoms did not improve with non-specific antibiotic therapy. In biopsy, non-caseified granulomatous inflammation was detected. He did not have any systemic and pulmonary compliant. The second case was admitted to our urology clinic with penile nodules and nodules were excised for diagnosis. In dermis biopsy, multiple multi-nuclear giant cells and granulomas were detected. He had shortness of breath, wheezing, and sweating. He was treated with systemic prednisolone. Both cases were successfully treated with pharmacological treatments.

Keywords: sarcoidosis, genitourinary sarcoidosis, penile sarcoidosis


Penil Sarkoidoz: Nadir ilk tutulum

Sibel Doruk1, Eyüp Sabri Uçan2, Faruk Doğan3, Funda Taşlı4, Hasan Umut Kantarcı5, Gülistan Karadeniz1, Kemal Can Tertemiz2
1Şifa Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ad., İzmi̇r
2Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ad., İzmi̇r
3Şifa Üniversitesi Üroloji Ad., İzmi̇r
4Şifa Üniversitesi Patoloji Ad., İzmi̇r
5Şifa Üniversitesi Radyoloji Ad., İzmi̇r

Sarkoidozis genitoüriner sistemin nadiren tutulduğu sistemik bir hastalıktır ve penis tutulumu ise genitoüriner sarkoidoz olguları arasında çok daha nadir görülür. Bu makalede penis sarkoidozu tanısı konulan ve takip edilen iki olgu literatür eşiliğinde sunulmuştur. İlk olgu üroloji kliniğine peniste kaşıntı ve ağrı yakınması ile başvurmuştu ve bu yakınmaları nonspesifik antibiyotik tedavi ile gerilememişti. Biyopside nonkazifiye granülomatöz inflamasyon izlendi. Herhangi bir sistemik ve solunumsal yakınması yoktu. Lokal kortikosteroid tedavi verildi. İkinci olgu da üroloji kliniğine peniste nodül yakınması ile başvurmuştu ve nodül eksize edilmişti. Biyopsi örneğinde dermisde multinukleer dev hücreler ve granülomlar izlendi. Nefes darlığı, hırıltı ve terleme yakınması olan hastaya sistemik prednizolon tedavisi başlandı. İki olgunun da yakınmaları uygulanan bu tedaviler ile düzeldi.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, genitouriner sarkoidoz, penis sarkoidozu


Sibel Doruk, Eyüp Sabri Uçan, Faruk Doğan, Funda Taşlı, Hasan Umut Kantarcı, Gülistan Karadeniz, Kemal Can Tertemiz. Penile Sarcoidosis: A Rare Initial Manifestation. . 2016; 5(3): 157-160

Corresponding Author: Sibel Doruk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar