. 2015; 4(3): 156-159 | DOI: 10.5505/respircase.2015.52386  

A Case of Respiratory Failure due to Smallpox Pneumonia

Fatmanur Çelik Başaran1, Nimet Aksel2, Mine Gayaf2, Ayşe Özsöz2, Dursun Tatar2
1Department of Chest Diseases, Iğdır State Hospital, Iğdır, Turkey
2Department of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Smallpox pneumonia is a rare complication of the smallpox infection. We present our case of required mechanical ventilation related to smallpox pneumonia in association with respiration failure. A 31-year-old female applied to our emergency department due to cough, tachypnea, and a common papulovesicular skin rash as her radiological investigations bilateral nodular pulmonary infiltrates were diagnosed. She had a contact history, with her baby experiencing the smallpox disease. According to clinical and laboratory findings the case was diagnosed as smallpox pneumonia. Acyclovir 4 gr/day p.o. antiviral management was initiated. At the second day severe dyspnea and cyanoses occurred and patient transferred to intensive care unit after intubation. After 48 hours with mechanical ventilation the patient extubated herself. After 15 days of acyclovir treatment a remarkable clinical and radiological recovery was observed. During smallpox disease symptoms of pneumonia and also possible hypoxemia must be closely monitored in order to prevent mortality due to respiratory failure.

Keywords: Pneumonia, respiratory failure, smallpox.


Su Çiçeği Pnömonisine Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Fatmanur Çelik Başaran1, Nimet Aksel2, Mine Gayaf2, Ayşe Özsöz2, Dursun Tatar2
1Iğdır Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Iğdır
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Suçiçeği pnömonisi bu hastalığın seyri sırasında görülebilen nadir bir durumdur. Burada suçiçeği pnömonisi sonrası mekanik ventilasyon gerektiren ciddi bir solunum yetmezliği gelişmiş bir olguyu sunmaya çalıştık. Otuz bir yaşında kadın hasta, hastanemizin acil servisine öksürük, apne, takipne ve yaygın papüloveziküler döküntü bulgularıyla başvurdu. Radyolojik incelemelerde bilateral nodüler dolgunluk izlendi. Hikayesinde suçiçeği geçiren bebeği ile teması olduğunu anlattı. Klinik ve laboratuvar bulguları ile hastaya suçiçeği pnömonisi tanısı kondu. Hasta yatırılarak asiklovir 4 gr/gün tedavisi başlandı. Yatışının 2. gününde ciddi dispne ve siyanoz bulguları gelişmesi üzerine entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Mekanik ventilasyon ile 48 saat tedavi sonrası hasta kendini ekstübe etti. Asiklovir tedavisi ile 15 gün sonra belirgin klinik ve radyolojik düzelme sağlandı. Suçiçeği hastalarında görülen pnömoni, gelişebilecek hipoksemi ve solunum yetmezliğine bağlı ölüm ihtimaline karşı yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, solunum yetmezliği, suçiçeği.


Fatmanur Çelik Başaran, Nimet Aksel, Mine Gayaf, Ayşe Özsöz, Dursun Tatar. A Case of Respiratory Failure due to Smallpox Pneumonia. . 2015; 4(3): 156-159

Corresponding Author: Fatmanur Çelik Başaran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar