. 2015; 4(3): 147-150 | DOI: 10.5505/respircase.2015.50479  

INTERACTIVE CASE REPORT: Unexpected Colon metastasis of Lung Adenocarcinoma

Nalan Ogan1, Sümeyye Alparslan Bekir1, Mehmet Çoban2, Tevfik Kaplan3, Ömür Ataoğlu4, Meral Gülhan1
1Department of Chest Diseases, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Gastroenterology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turke
4Mikropat Pathology Laboratory, Ankara, Turkey

Lung cancer is one of the most common causes of cancer deaths worldwide and at diagnosis approximately 50% of the patients have distant metastases. However, symptomatic colon metastasis of primary lung adenocarcinoma is very rare. Immunohistochemical staining is valuable in the differential diagnosis of lung cancer. Lung adenocarcinomas are generally positive for cytokeratin-7 (CK-7) staining and negative for cytokeratin-20 (CK-20) staining. On the other hand, lung metastases of colorectal adenocarcinomas are generally negative for CK-7 staining and positive for CK-20 staining. The prognosis of lung cancer patients with gastrointestinal involvement is poor and the average survival time is from four to eight weeks. The differential diagnosis of colorectal tumors as primary or metastasis, in patients with lung cancer, is important in terms of treatment strategy.

Keywords: Lung cancer, colon metastases, immunohistochemical staining.


İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Akciğer Adenokarsinomunun Kolona Beklenmeyen Metastazı

Nalan Ogan1, Sümeyye Alparslan Bekir1, Mehmet Çoban2, Tevfik Kaplan3, Ömür Ataoğlu4, Meral Gülhan1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
4Mikropat Patoloji Laboratuvarı, Ankara

Akciğer kanseri, dünyada kanser ölümleri arasında ilk sıralardadır ve tanı anında hastaların yaklaşık %50’ sinde uzak metastaz saptanır. Primeri akciğer kaynaklı semptomatik kolon metastazı ise çok nadirdir. İmmünohistokimyasal boyama akciğer kanserinin ayırıcı tanısında değerlidir. Akciğer adenokarsinomlarında genellikle sitokeratin-7(CK-7) pozitif, sitokeratin-20 (CK-20) negatif, bunun tam tersi kolorektal adenokanserlerin akciğer metastazında ise CK-7 negatif, CK-20 pozitiftir. Gastrointestinal tutulumu olan akciğer karsinomunun prognozu kötüdür ve ortalama 4-8 haftalık sağkalım süresi mevcuttur. Akciğer kanserli bir hastada kolonda tümör saptandığında bunun ikinci primer tümör olma olasılığı durumunun metastazdan ayırımı hastaların tedavi yaklaşımında önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kolon metastazı, immünohistokimyasal boyama.


Tomography Slices of the Case

Nalan Ogan, Sümeyye Alparslan Bekir, Mehmet Çoban, Tevfik Kaplan, Ömür Ataoğlu, Meral Gülhan. INTERACTIVE CASE REPORT: Unexpected Colon metastasis of Lung Adenocarcinoma. . 2015; 4(3): 147-150

Corresponding Author: Nalan Ogan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar