. 2015; 4(3): 215-219 | DOI: 10.5505/respircase.2015.49369  

Giant Cervical Lipoma: A Case Report

Muharrem Çakmak, Mehmet Nail Kandemir
Department of Thoracic Surgery, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

Lipomas consisting of mature fat cells are soft, slow-growing, benign, indolent tumors. Despite appearing in all age groups, lipomas are usually seen in women between 40 and 60 years of age. Lipomas are easily detected by physical examination and often do not require treatment. Lipomas can settle in all parts of the body where there is fat, but they are rare in the head and neck region. The most common location in head and neck region is the posterior cervical triangle. Lipomas are in the form well-defined radiolucent mass on plain radiography. In addition, lipomas are well circumscribed, elliptical-oval, the long axis parallel to the skin surface, contains echogenic lines on ultrasound, In computed tomography, their densitometric measurements are determined, minus the value in the Hounsfield Unit scale. Heterogeneous appearance of the lesion is a sign of liposarcoma. Superficial small, simple lipomas are rarely reach very large sizes. In the literature, the neck localized giant lipoma has only rarely been reported. In our study, presented a giant lipoma localized to the cervical region along with literature.

Keywords: Giant Lipoma, cervical, surgery.


Dev Servikal Lipom: Olgu Sunumu

Muharrem Çakmak, Mehmet Nail Kandemir
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Diyarbakır

Lipomlar matür yağ hücrelerinden oluşan, yumuşak, yavaş büyüyen, benign, ağrısız tümörlerdir. Tüm yaşlarda görünmekle birlikte genelde 40-60 yaş arasında görülürler. Fizik muayenede kolaylıkla saptanır ve genellikle tedavi gerektirmezler. Yağ dokusunun olduğu tüm vücut bölgelerine yerleşebilirler, ancak baş boyun bölgesinde nadirdirler. Baş, boyun bölgesi için en sık yerleşim yeri ise posterior servikal üçgendir. Grafide iyi sınırlı radyolusent bir kitle, ultrasonografide iyi sınırlı, eliptik-oval şekilli, uzun aksları cilt yüzeyine paralel, ekojenik çizgiler içeren kitle şeklindedirler. Bilgisayarlı Tomografide ise dansitometrik ölçümleri, Hounsfield Unit skalasında eksi değerlerde saptanır. Lezyondaki atenüasyonun heterojen görünüm alması liposarkoma işaret edebilir. Yüzeyel, küçük, basit lipomlar nadiren çok büyük boyutlara ulaşır. Lezyonun, dev lipom olarak sınıflandırılması için minimum 10 cm genişliğinde veya 1 kg'ın üzerinde olması gereklidir. Literatürde, boyuna lokalize dev lipom olguları nadir bildirilmiştir. Çalışmamızda servikal bölgeye lokalize dev lipomu literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: Dev Lipom, servikal, cerrahi.


Muharrem Çakmak, Mehmet Nail Kandemir. Giant Cervical Lipoma: A Case Report. . 2015; 4(3): 215-219

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar