. 2016; 5(3): 181-183 | DOI: 10.5505/respircase.2016.38991  

Pleural Aspergillosis: A Rare Presentation of Fungal Infection

Taha Tahir Bekçi1, Mustafa Çalık2, Suleyman Emre Akın2, Saniye Goknil Çalık3, Hıdır Esme2
1Department Of Pulmonary Medicine, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
2Department Of Thoracic Surgery, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
3Department Of Emergency Medicine, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.

Fungal infections accounts for less than 1% of all pleural effusions and rare causes of empyema. Herein, we report an immunosuppressed case of aspergillus empyema thoracis with pneumothorax. A 63-year-old female presented with complaints of progressive shortness of breath and right-sided chest pain. Radiological examination revealed a pneumonic consolidation in the right middle lobe. Aspergillus was grown in the sputum culture. Repeated scans showed right hydropneumothorax which was treated with intercostal drainage. She underwent surgery due to persistent air leaks, multi-loculated empyema, and unexpanded lung. Total right pleurectomy (decortication) was performed. She was discharged after 25 days on oral voriconazole which was continued for three months. It can be challenging to treat fungal empyema. Clinical suspicion and early administration of anti-fungal agents with surgical interventions kind of pleural drainage or pleurectomy may be helpful in improving the outcome.

Keywords: Aspergillus, Empyema, Fungal Infections


Plevra Aspergillozis: Nadir Görülen Bir Mantar Enfeksiyonu

Taha Tahir Bekçi1, Mustafa Çalık2, Suleyman Emre Akın2, Saniye Goknil Çalık3, Hıdır Esme2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Konya, Türkiye

Mantar enfeksiyonları tüm plevral efüzyonların %1'den daha azından sorumludur. Nadiren ampiyeme neden olurlar. Aspegillus’a bağlı ampiyem ve pnömotoraks gelişen immünsupresif bir olguyu sunmayı amaçladık. Altmış üç yaşında kadın hastada ilerleyici bir nefes darlığı ve sağ göğüs ağrısı şikayetleri mevcuttu. Radyolojik incelenmesinde sağ orta lobda pnömoni tespit edildi. Ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Balgam kültüründe aspergillus üredi. Kontrol incelemesinde sağ hidropnömotoraks tespit edilen hastaya interkostal drenaj yapıldı. Hasta, uzamış hava kaçağı, mültiloküle ampiyem ve akciğerin ekspansiyon kusuru nedeniyle ameliyata alındı. Komple sağ dekortikasyon yapıldı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçti ve hastanın genel durumu düzeldi. Yirmi beş gün sonra taburcu edilen hastaya üç ay boyunca ağızdan vorikonazol tedavisi verildi. Fungal enfeksiyonların tedavisi zor olabilmektedir. Klinik şüphe, erken antifungal tedavi, plevral drenaj ve plevrektomi gibi cerrahi müdahalelerle iyi sonuçlar alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Aspergillus, Ampiyem, Fungal Enfeksiyonlar


Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Suleyman Emre Akın, Saniye Goknil Çalık, Hıdır Esme. Pleural Aspergillosis: A Rare Presentation of Fungal Infection. . 2016; 5(3): 181-183

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar