. 2015; 4(3): 208-211 | DOI: 10.5505/respircase.2015.29494  

An Unusual Case for Thoracic Surgeons: Bronchial Rupture in a Child due to Blunt Chest Trauma

Serda Kanbur1, Serdar Evman1, Onursal Varlıklı2
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Diseases, Sakarya University Training And Research Hospital, Sakarya, Turkey

Tracheobronchial rupture is a rare but life-threatening injury encountered after blunt chest traumas. It is especially seen in pediatric patients because of the complete conduction of traumatic kinetic energy and the direct exposure to the airway, due to the increased elasticity of the chest wall and other anatomical structures. We report the case of an eight-year-old boy, who presented with right-sided pneumothorax, following blunt chest trauma. He deteriorated despite a thoracic drain and, during the emergency thoracotomy was finally diagnosed with a main bronchial rupture, and was treated with isolated end-to-end bronchial anastomosis. The repair of right main bronchial rupture was performed with complete preservation of the right lung; the boy was discharged from the hospital on postoperative day 10, and was followed up asymptomatically for the following 32 months. This rare thoracic surgery case of pediatric patients is discussed in light of recent literature for diagnosis and surgical management.

Keywords: Blunt trauma, main bronchus, rupture, surgery.


Göğüs Cerrahlarının Çok Aşina Olmadıkları Bir Olgu: Çocuk Hastada Künt Göğüs Travmasına Bağlı Bronş Rüptürü

Serda Kanbur1, Serdar Evman1, Onursal Varlıklı2
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Sakarya

Künt göğüs travması sonrasında oluşan trakeobronşiyal rüptür, nadiren ortaya çıkan ancak hayati tehdit edici olup, özellikle pediyatrik hasta grubunda göğüs kafesinin ve diğer anatomik yapıların erişkinlere göre daha esnek olması sebebiyle tüm travmatik enerjinin iletimine bağlı olarak ortaya çıkan bir yaralanmadır. Bu yazımızda, künt göğüs travması sonrasında pnömotoraks gelişen, tüp torakostomiye rağmen durumu kötüleşen ve acil torakotomi sırasında sağ ana bronş rüptürü tanısı konulup izole uç uca bronşiyal anastomoz uygulanan 8 yaşında bir olgu sunulmaktadır. Sağ akciğerin tamamı korunarak sağ ana bronştaki rüptürü tamir edilen ve postoperatif 10. günde taburcu olan hasta son 32 aydır şikâyetsiz şekilde takip edilmektedir. Pediyatrik yaş grubunda ortaya çıkabilecek bu nadir göğüs cerrahisi olgusu, tanı zorluğu ve cerrahi tedavi seçenekleri yönünden literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ana bronş, cerrahi, künt travma, rüptür.


Serda Kanbur, Serdar Evman, Onursal Varlıklı. An Unusual Case for Thoracic Surgeons: Bronchial Rupture in a Child due to Blunt Chest Trauma. . 2015; 4(3): 208-211

Corresponding Author: Serdar Evman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar