. 2016; 5(3): 192-194 | DOI: 10.5505/respircase.2016.29484  

Paraneoplastic Pemphigus Associated With Lung Cancer: A Case Report

Hüseyin Ulaş Çınar1, Burçin Çelik2, Celalettin Kocatürk3, Hale Kefeli Çelik4
1İnternational Medicana Hospital, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis University Medical School, Department Of Thoracic Surgery, Samsun, Turkey
3Yedikule Chest Disaease And Thoracic Surgery Research Hospital, Clinic Of Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey
4Samsun Research Hospital, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Samsun, Turkey

Skin lesions related to the lung cancer can be encountered as a paraneoplastic syndrome. However, paraneoplastic pemphigus is a very rare comorbidity in lung cancer. The patient applied to the internal diseases department with complaint of mouth sore. His chest x-ray revealed a mass in the right lung, and, then, he underwent thoracic computed tomography. A 5x6 cm, irregular, spicule-contoured and seemingly malignant mass lesion was observed in computed tomography. Since the transthoracic needle biopsy result was negative, exploratris thoracotomy was performed. The biopsy result was squamous-cell carcinoma, and the patient underwent right pneumonectomy. The result of the biopsies taken from the skin lesions in the mouth, on the back, and on the front chest area was compatible with pemphigus. Postoperatively, dermatology clinic treated the patient with steroid and immunotherapy. At six months of treatment, he was alive. This rare case is being presented to emphasize that skin lesions can be the indicator of lung cancer.

Keywords: lung, cancer, paraneoplastic, pemphigus, treatment


Akciğer Kanseri ile İlişkili Paraneoplastik Pemfigus: Olgu Sunumu

Hüseyin Ulaş Çınar1, Burçin Çelik2, Celalettin Kocatürk3, Hale Kefeli Çelik4
1Samsun Medicana Hastanesi, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ad, Samsun, Türkiye
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Samsun, Türkiye

Akciğer kanseri ile ilişkili deri lezyonları paraneoplastik sendrom olarak görülebilmektedir. Buna karşın, akciğer kanseri ile paraneoplastik pemfigus birlikteliği oldukça nadirdir. Ağız içinde yara şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine başvuran hastanın çekilen akciğer grafisinde sağ akciğerde kitle görülmesi üzerine toraks bilgisayarlı tomografi çekildi. Bilgisayarlı tomografidede sağ akciğer orta lobda yaklaşık 6x4 cm ebadında, düzensiz, spiküle konturlu malign görünümlü kitle lezyonu saptandı. Transtorasik iğne biyopsisi sonucu negatif gelmesi üzerine eksploratris torakotomi uygulandı. Kitleden alınan biyopsi sonucu küçük hücreli dışı karsinom gelince hastaya sağ pnömonektomi yapıldı. Ağız içinde, sırtında ve göğüs ön bölgesindeki yaygın deri lezyonlarından alınan biyopsi sonucu pemfigusla uyumlu bulundu. Postoperatif dönemde dermatoloji tarafından steroid ve immünoterapi uygulandı. Hastanın poliklinik kontrolü postoperatif 6. ayında yapıldı. Bu olguyu nadir görülmesi ve deri lezyonlarının akciğer kanserinin bir göstergesi olabileceğini vurgulamak amacıyla sunduk.

Anahtar Kelimeler: akciğer, kanser, paraneoplastik, pemfigus, tedavi


Tomography Slices of the Case
Hüseyin Ulaş Çınar, Burçin Çelik, Celalettin Kocatürk, Hale Kefeli Çelik. Paraneoplastic Pemphigus Associated With Lung Cancer: A Case Report. . 2016; 5(3): 192-194

Corresponding Author: Burçin Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar