. 2015; 4(3): 212-214 | DOI: 10.5505/respircase.2015.21939  

Neuropathic Back Pain Caused by Ectopic Thyroid

Cansel Atinkaya Ozturk1, Mustafa Vayvada1, Murat Kavas2, Volkan Baysungur1, Irfan Yalçınkaya1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The posterior mediastinum is an atypical localization for thyroid tumors. The incidence of mediastinal goiter varies from 0.16% to 3.3% in thyroid tumors. Symptoms related to tumor size and its relationship with surrounding tissues may appear. Neuropathic pain is an extremely rare finding caused by an ectopic thyroid. We present here a 42-year-old male patient suffering from neuropathic pain in his back. Thoracic computed tomography and magnetic resonance imaging showed a smooth-bordered mass approximately 8x10 cm in size located in the paravertebral sulcus and compressing both the trachea and the esophagus. The tumor was diagnosed as ectopic thyroid and completely resected through a thoracotomy, with relief of pain postoperatively.

Keywords: Ectopic thyroid, posterior mediastinal mass, neuropathic pain.


Ektopik Tiroid Nedeniyle Nöropatik Sırt Ağrısı

Cansel Atinkaya Ozturk1, Mustafa Vayvada1, Murat Kavas2, Volkan Baysungur1, Irfan Yalçınkaya1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Posterior mediasten, ektopik guatr için atipik bir lokalizasyondur. Mediastinal guatr görülme sıklığı tiroid tümörleri arasında %0,16 ila %3,3 arasındadır. Semptomlar tümör boyutu ve çevre dokularla olan bağlantılarına göre değişmektedir. Ektopik tiroide bağlı nöropatik ağrı son derece nadir bir bulgudur. Burada, 42 yaşında, sırtında nöropatik ağrı şikâyeti olan bir hastayı sunuyoruz. Toraks bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonansla görüntülemede düzgün sınırlı, yaklaşık 8x10 cm boyutlarında, paravertebral sulkusta, trakea ve özofagusa bası yapan kitle saptandı. Tümör ektopik tiroid olarak teşhis edildi ve torakotomi ile tamamen çıkarıldı ve postoperatif dönemde nöropatik ağrı şikâyeti gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Ektopik guatr, posterior mediastinal kitle, nöropatik ağrı.


Cansel Atinkaya Ozturk, Mustafa Vayvada, Murat Kavas, Volkan Baysungur, Irfan Yalçınkaya. Neuropathic Back Pain Caused by Ectopic Thyroid. . 2015; 4(3): 212-214

Corresponding Author: Cansel Atinkaya Ozturk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar