. 2015; 4(3): 171-174 | DOI: 10.5505/respircase.2015.19970  

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Sarcoidosis with Psoriasis like Skin Involvement

Neslihan Özçelik1, Yılmaz Bülbül1, Savaş Özsu1, Ümit Çobanoğlu2
1Department of Pulmonary Medicine, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2Department of Pathology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

Sarcoidosis, is a multisystem disease with unknown etiology and non-caseating epithelioid granulomas and fibrosis. Skin involvement occurs up to 9-37% of patients and may present at any stage of the disease. The most common maculopapular cutaneous lesions is experienced in sarcoidosis and although rarely also monitored in other forms of skin lesions. In this study, a patient diagnosed with sarcoidosis with psoriasis-like skin lesions has been discussed.

Keywords: Sarcoidosis, psoriasis, skin involvement.


İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Psoriyazis Benzeri Deri Tutulumu Yapan Sarkoidoz Olgusu

Neslihan Özçelik1, Yılmaz Bülbül1, Savaş Özsu1, Ümit Çobanoğlu2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Sarkoidoz, non-kazeifiye epiteloid granülomlarla seyreden ve etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Deri tutulumu hastaların % 9-37 kada-rında ve hastalığın herhangi bir evresinde karşımıza çıkabilmektedir. Sarkoidozda en sık makülopapüler kutanöz lezyonlar görülmekle birlikte, nadiren diğer formlarda deri lezyonları da izlenebilmektedir. Bu-rada, sarkoidoz tanısı ile izlenen bir hastada ortaya çıkan psoriyazis benzeri deri lezyonları nedeniyle olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, psoriyazis, deri tutulumu.


Tomography Slices of the CaseNeslihan Özçelik, Yılmaz Bülbül, Savaş Özsu, Ümit Çobanoğlu. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Sarcoidosis with Psoriasis like Skin Involvement. . 2015; 4(3): 171-174

Corresponding Author: Neslihan Özçelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar