. 2015; 4(3): 204-207 | DOI: 10.5505/respircase.2015.03371  

Multiple Primary Lung Carcinomas in the Same Lobe

Mustafa Akyıl1, Mustafa Vayvada1, Elçin Ersöz1, Ayçim Şen2, Çağatay Tezel1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Multiple primary lung cancers are unusual but important to identify, since the therapy protocol and the prognosis will be different when compare with metastatic tumors. We present the case of a 64-year-old man with synchronous lung tumors of different histopathological patterns in the same lobe. Radiological investigation revealed two areas of high-intensity fludeoxyglucose uptake of varying size within the left upper lobe. He underwent left upper lobectomy. Histological analysis confirmed these lesions as adenocarcinoma and moderately differentiated squamous cell carcinoma.

Keywords: Synchronous tumors, multiple primary cancers, lung.


Aynı Lobda Saptanan Multipl Primer Akciğer Tümörleri

Mustafa Akyıl1, Mustafa Vayvada1, Elçin Ersöz1, Ayçim Şen2, Çağatay Tezel1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Multipl primer akciğer kanserleri; nadir görülmelerine rağmen, metastatik akciğer kanserleri ile karşılaştırıldıklarında, tedavi şeması ve prognozu açısından farklılık gösterecekleri için tanı almaları oldukça önemlidir. Burada, merkezimizde tanı konan, aynı lobda ve farklı histopatolojik tipte senkron tümörleri olan 64 yaşında bir olgu sunulmuştur. Radyolojik çalışmalarda, sol üst lob içerisinde yüksek yoğunluklu fludeoksiglukoz tutulumu olan farklı boyutlarda iki alan saptanmıştır. Hastamıza sol üst lobektomi uygulanmıştır. Histopatolojik çalışmalar göstermiştir ki; belirtilen lezyonlardan biri adenokarsinom, diğeri ise orta derecede diferansiye skuamoz hücreli karsinom yapısındadır.

Anahtar Kelimeler: Senkron kanser, multıpl primer kanser, akciğer.


Mustafa Akyıl, Mustafa Vayvada, Elçin Ersöz, Ayçim Şen, Çağatay Tezel. Multiple Primary Lung Carcinomas in the Same Lobe. . 2015; 4(3): 204-207

Corresponding Author: Çağatay Tezel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar