. 2018; 34(2): 87-91 | DOI: 10.5222/otd.2018.25901  

Evaluation of Nephrolithiasis Risk Factors in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD): A Single Center Experience

Onur Kaygısız1, Burhan Coşkun1, Ayşegül Oruç2, Cemil Cihad Gedik3, Alparslan Ersoy2, Yakup Kordan1, Hakan Kılıçarslan1, Abdülmecit Yıldız2
1Department of Urology, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department of Nephrology, Uludag University, Bursa, Turkey
3Uludag University, School of Medicine, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) is the most common hereditary kidney disease and nephrolithiasis is frequent among ADPKD patients compared with general population. In this study, we aimed to review the factors associated with the development of kidney stones in ADPKD patients.
METHODS: A total of 118 ADPKD patients were retrospectively evaluated. Demographic characteristics, serum biochemistry, and clinical features were compared in stone formers and non-stone formers.
RESULTS: Twenty-eight patients (23.7%) were diagnosed with kidney stones. History of frequent urinary tract infections (UTIs), the presence of liver cyst and gross hematuria were found to be associated with the presence of kidney stones.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our findings nephrolithiasis should be kept in mind in ADPKD patients with liver cyst, hematuria, and recurrent UTIs.

Keywords: Nephrolithiasis, Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, liver cyst


Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Nefrolitiazis Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi

Onur Kaygısız1, Burhan Coşkun1, Ayşegül Oruç2, Cemil Cihad Gedik3, Alparslan Ersoy2, Yakup Kordan1, Hakan Kılıçarslan1, Abdülmecit Yıldız2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Bilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek (ODPKB) Hastalığı, en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır ve nefrolitiyaz genel popülasyonla karşılaştırıldığında bu hastalarda daha sıktır. Çalışmamızda, ODPKB hastalarında böbrek taşı gelişimi ile ilişkili faktörleri gözden geçirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 118 ODPKB hastası geriye dönük olarak değerlendirildi. Taş oluşturanlar ve taş oluşturmayanlar arasında demografik özellikler, serum biyokimyası ve klinik özellikler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yirmi sekiz hastada (%23,7) böbrek taşı tespit edildi. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) öyküsü, karaciğer kisti varlığı ve gros hematüri böbrek taş varlığı ile ilişkili bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımıza göre karaciğer kisti, hematüri ve tekrarlayan İYE’li ODPKB hastalarında nefrolitiyaz olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nefrolitiazis, Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı, karaciğer kisti


Onur Kaygısız, Burhan Coşkun, Ayşegül Oruç, Cemil Cihad Gedik, Alparslan Ersoy, Yakup Kordan, Hakan Kılıçarslan, Abdülmecit Yıldız. Evaluation of Nephrolithiasis Risk Factors in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD): A Single Center Experience. . 2018; 34(2): 87-91

Corresponding Author: Burhan Coşkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar