. 2017; 4(1): 100-107 | DOI: 10.14744/nci.2017.49368  

Çocukluk çağında, yenidoğanda ve fetüste karbonmonoksit intoksikasyonu epidemiyoloji, patofizyoloji, klinik değerlendirme ve tedavi

Atilla Alp Gözübüyük, Hüseyin Dağ, Alper Kaçar, Yakup Karakurt, Vefik Arıca
İstanbul Okmeydanı Eah

Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi tüm dünyada en sık ölüme neden olan zehirlenme türlerinden biridir. Ülkemizde özellikle kış aylarında soba, şofben sızıntısı ile ve çeşitli yangınlarda inhalasyon sonucu meydana gelir. Çoğu zehşrlenme kaza sonucu olsada özkıyım şeklinde zehirlernmelerde yaşanmaktadır. CO, hissedilmesi zor bir madde olduğu için maruz kalan kişide çoğu kez şikayetler ortaya çıkana kadar farkedilmeyen “sessiz öldürücü” bir gazdır. CO oksijenle (O2) yarışıp Karboksi Hemoglobin (COHb) oluşturarak doku hipoksisine yol açar. Ayrıca direkt etki ile hücresel hasar oluşturur. Acil servislere getirilen hastalarda en sık akut zehirlenme bulguları saptansada, 1 yılı bulan kronik etkiler görülebilir. Klinikte; tüm sistemleri etkilesede Santral Sinir Sistemi (SSS) ve Kardiyovasküler sistem bulguları ön plandadır. Vakalarda en sık halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi grip benzeri, özgül olmayan bulgular ve maruziyet şiddetine bağlı olarak nöbet, senkop, disritmi, saptanmaktadır. Gebelerde görece düşük COHb değerlerinde dahi fetus zarar görebilir. Yenidoğanlarda zehirlenme diğer yaş gruplarından daha şiddetlidir. Dikkatli bir anamnez ile kaynağın semptomlarla ilişkilendirilmesi ve hızla tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Oksijen CO’in panzehiridir. Maske ile normobarik ya da özel cihazlarla hiperbarik olarak verilir. Bu derlemede CO zehirlenmesine ilişkin klinik veriler ve güncel tanı-tedavi yaklaşımlarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit, zehirlenme, hiperbarik oksijen, çocuk, fetus, yenidoğan, gebe


Epidemiology, pathophysiology, clinical evaluation, and treatment of carbon monoxide poisoning in child, infant, and fetus

Atilla Alp Gözübüyük, Hüseyin Dağ, Alper Kaçar, Yakup Karakurt, Vefik Arıca
Department of Pediatrics, Okmeydani Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Carbon monoxide (CO) poisoning is one of the most common types of poisoning causing death worldwide. In our country, it occurs particularly during winter as a result of leak from stove or water heater, or as result of inhalation during a fire. Although most poisonings occur accidentally, some cases are suicide attempt. As CO is a substance that is not visible and has no taste or smell and is therefore difficult to detect, the gas can be a “silent killer” that is not noticed until effects develop. CO reacts with oxygen, creating carboxy hemoglobin (COHb), which leads to tissue hypoxia. In addition, it has direct effect of causing cellular damage. Although symptoms of acute poisoning are most commonly observed in patients admitted to emergency rooms, effects of chronic exposure to CO can also seen. Clinically, although it affects all organ systems, involvement of central nervous system (CNS) and cardiovascular system is predominant. Most common poisoning symptoms are weakness, dizziness, headache, nausea, and nonspecific flu-like symptoms, like vomiting. Depending on severity of exposure, seizures, syncope, and arrhythmia may also be observed. In pregnant women, fetus can be harmed with relatively low level of COHb. Poisoning in infants has a more severe course than seen in other age groups. Symptoms must be associated with cause of poisoning, and careful anamnesis and treatment must be conducted quickly. Oxygen is the antidote for CO. It is administered through a mask in the form of normobaric oxygen therapy or through specific devices in the form of hyperbaric oxygen therapy. In this review, clinical data and current diagnostic and therapeutic approaches concerning CO poisoning are discussed.

Keywords: Carbon monoxide, child, fetus, hyperbaric oxygen, infant, poisoning, pregnant.


Atilla Alp Gözübüyük, Hüseyin Dağ, Alper Kaçar, Yakup Karakurt, Vefik Arıca. Epidemiology, pathophysiology, clinical evaluation, and treatment of carbon monoxide poisoning in child, infant, and fetus. . 2017; 4(1): 100-107

Sorumlu Yazar: Vefik Arıca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar