. 2018; 15(1): 40-44 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.040  

A Different Route For Drug Application: Intraosseous Access and Infusion

Perihan Şimşek1, Şule Bıyık Bayram2, Ayla Gürsoy1
1Karadeniz Technical University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Surgical Nursing, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Fundamentals of Nursing, Trabzon, Turkey

In case of immediate treatment, intraosseous access is preferred as an alternative approach, if access time for vein via peripheral catheter strings out. Intraosseous route is lifesaving since it provides faster access compared to peripheral catheter application. With this method, the treatment is provided by accessing intraosseous vascular network. As such in the other intravenous infusions, serious complications can be also developed even when the necessary follow-up is disregarded during treatment process, which is provided by the way of intraosseous. The relevant complications can be prevented by nursing applications such as preparation of patient before treatment, assistance to patient during treatment, and the follow-up for the complications, which can be seen after treatment. In this review, it is aimed to inform nurses, particularly the nurses who work in emergency services, on the subject of intraosseous treatment.

Keywords: Nursing care, Drug application, Infusion, Intraosseous.


İlaç Uygulamaları İçin Farklı Bir Yol: İntraosseöz Ulaşım ve İnfüzyon

Perihan Şimşek1, Şule Bıyık Bayram2, Ayla Gürsoy1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Trabzon

Acil müdahale gerektiren durumlarda, periferik kateter ile vene ulaşım süresi uzadığında alternatif bir yol olarak intraosseöz girişim tercih edilir. İntraosseöz yol, periferik kateter uygulamasına göre daha hızlı ulaşım sağladığından hayat kurtarıcıdır. Bu yöntem ile kemik içindeki venöz damar ağına ulaşılarak tedavi sağlanır. Ancak diğer damar içi ilaç uygulamalarında olduğu gibi intraosseöz yoldan yapılan tedavi sürecinde de gerekli takip ihmal edildiğinde ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Söz konusu komplikasyonlar işlem öncesinde hastanın hazırlığı, işlem sırasında hastaya yardımcı olma ve işlem sonrasında görülebilecek komplikasyonlara yönelik izlem gibi hemşirelik girişimleri ile önlenebilir. Bu derlemede, özellikle acil birimlerde çalışan hemşirelerin intraosseöz tedavi konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, ilaç uygulaması, infüzyonlar, kemik içine.


Perihan Şimşek, Şule Bıyık Bayram, Ayla Gürsoy. A Different Route For Drug Application: Intraosseous Access and Infusion. . 2018; 15(1): 40-44

Corresponding Author: Şule Bıyık Bayram, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar