. 2018; 15(1): 57-62 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.057  

Nursing Ethics at Emergency Department

Ali Kamil Bayraktar1, Sibel Karaca Sivrikaya2
1Emergency Department, Ataturk State Hospital, Balikesir, Turkey
2Department Of Nursing, School Of Health, Balikesir University, Balikesir, Turkey

Emergency departments are units that provide health services for emergencies such as sudden diseases, accidents and injuries. Patients mostly having life-threatening health problems, being unconscious, orphan and sometimes unidentified are treated in emergency services. In this respect, emergency departments give healthcare professionals moral responsibilities and need to provide their services meticulously. Emergency department nurses are essential healthcare professionals that play a key role in interacting with patients and their relatives constantly in emergency healthcare teams. One can experience many ethical issues during various occasions peculiar to emergency services which may affect making decisions immediately and quickly while emergency nursing services are being provided. In this review; ethical conditions appearing as a consequence of emergency department crowding, triage process, protection of patient privacy, keeping emergency patients informed and taking the consent of patients are considered with regards to nursing services and the purpose is to present information concerning the matters which may affect ethical decision making process.

Keywords: ethics, nursing, emergency department


Acil Hemşirelik Hizmetlerinde Etik

Ali Kamil Bayraktar1, Sibel Karaca Sivrikaya2
1Atatürk Devlet Hastanesi, Acil Servis, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Anabilim Dalı, Balıkesir

Acil servisler; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma gibi beklenmedik anlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarına yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği birimlerdir. Acil servislerde, çoğu zaman yaşamı tehdit eden bir sağlık problemi olan, bilinci yerinde olmayan, kimsesiz, bazen de kimliği belirsiz hastalar tedavi edilir. Bu açıdan acil servisler özenli bir hizmet sunulmasını gerektiren, sağlık profesyonellerine etik sorumluluk yükleyen bir alandır. Bu birimlerde görev alan hemşireler, acil servisteki sağlık ekibi içerisinde hasta ve hasta yakınlarıyla sürekli etkileşimde anahtar rolü sürdüren önemli sağlık bakım profesyonelleridir. Acil serviste hemşirelik hizmetleri yürütülürken hızlı ve etik karar vermeyi etkileyen acil servise özgü birçok farklı olay ve durumda etik sorunlarla karşılaşılabilir. Bu derlemede acil servis yoğunluğu, triyaj uygulaması, acil servis ortamında hasta mahremiyetinin sağlanmaya çalışılması, acil hastanın bilgilendirilmesi ve onam alma gibi durumlarda oluşan etik süreçler hemşirelik hizmetleri açısından ele alınmış ve etik karar verme sürecine etki edebilecek konularda bilgi sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: etik, hemşirelik, acil servis


Ali Kamil Bayraktar, Sibel Karaca Sivrikaya. Nursing Ethics at Emergency Department. . 2018; 15(1): 57-62

Corresponding Author: Ali Kamil Bayraktar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar