. 2018; 15(1): 51-56 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.051  

Review of Oral Mucositis Studies in Post Stem Cell Transplant Patients

Dilek Yıldırım1, Dilek Baykal2, Gülbeyaz Can3
1İstanbul Sabahattin Zaim University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, İstanbul
2Haliç University, Vocational School, Elderly Care, İstanbul
3İstanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Internal Medicine Nursing Department

Oral mucositis has been observed at different severity levels in post stem cell transplant patients. Oral mucositis worsens quality of life in post stem cell transplant patients and facilitates development of infections. Besides these, mucositis related complications extend hospital stays, increase treatment cost,narcotic agent usage to control the pain and, parenteral nutrition requirement. Moreover mucositis negatively impacts long term treatment results. There are several applications to prevent and treat oral mucositis, including but not limited to, basic oral care, low dose laser therapy (LDLT) and cryotherapy.
In the studies up to date, it has been observed that professional oral care decreases the severity and duration of oral mucositis in post stem cell transplant patients. LDLT prevents severe oral mucositis development and accelerates oral mucositis healing process. It has been identified that concomitant application of LDLT and cryotherapy in patients with oral mucositis, is more beneficial compared to LDLT application alone. This review has been written to overview oral mucositis studies in post stem cell transplant patients.

Keywords: Stem cell transplantation, oral mucositis, oral mucositis treatment.


Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Oral Mukozite Yönelik Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

Dilek Yıldırım1, Dilek Baykal2, Gülbeyaz Can3
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Kök hücre transplantasyonu yapılan hastaların büyük kısmında değişik derecelerde oral mukozit görülmektedir. Oral mukozitler, kök hücre transplantasyonu yapılan hastanın yaşam kalitesini düşürür, enfeksiyon gelişimi için zemin oluşturur. Tüm bunlarla birlikte mukozite ilişkin komplikasyonlar, hastanede kalış süresini ve hastane maliyetlerini, ağrıyı kontrol etmek için narkotik kullanımını ve parenteral beslenme gereksinimini artırır. Ayrıca uzun süreli tedavi sonuçlarını da olumsuz etkiler. Oral mukozitlerin önlenmesi ve tedavisinde temel ağız bakımı, düşük doz lazer tedavisi (DDLT), kriyoterapi gibi birçok uygulama yer almaktadır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kök hücre transplantasyonu uygulanan hastalara verilen profesyonel ağız bakımının, gelişmiş olan oral mukozitlerin şiddetini ve süresini azalttığı görülmüştür. DDLT şiddetli oral mukozitin gelişimini engeller ve oluşan mukozitin iyileşme sürecini hızlandırır. Oral mukozit gelişen hastalarda DDLT ile kriyoterapinin birlikte uygulanmasının tek başına DDLT uygulanmasına göre daha yararlı olduğu saptanmıştır.
Bu derleme kök hücre transplantasyonu tedavisi uygulanan hastalarda oral mukozite yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kök hücre transplantasyonu, oral mukozit, oral mukozit tedavisi.


Dilek Yıldırım, Dilek Baykal, Gülbeyaz Can. Review of Oral Mucositis Studies in Post Stem Cell Transplant Patients. . 2018; 15(1): 51-56

Corresponding Author: Dilek Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar