Cilt: 3  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin değerlendirilmesi
Evaluation of nursing students' support from nurses during their clinical education
Yeşim Dikmen Aydın, Nuray Şahin Orak, Aysel Gürkan, Gurbet Aslan, Fatma Demir
doi: 10.5222/jaren.2017.109  Sayfalar 109 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık İhtiyaçları
Preconception Counselling Needs Among Reproductive age Women
Refika Genç Koyucu, Yıldız Tosun, Banu Katran
doi: 10.5222/jaren.2017.116  Sayfalar 116 - 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Menopozal Dönemdeki Kadınların Bu Yaşam Dönemine İlişkin Bakış Açılarının Kalitatif Analizi
Views of the Climacteric Women About Menopause: a Qualitative Analysis
Gamze Fışkın, Nevin Hotun Şahin, İffet Güler Kaya
doi: 10.5222/jaren.2017.122  Sayfalar 122 - 128
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri
Knowledge Levels and Opinions of Nursing Students about Sexually Transmitted Infections
Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.5222/jaren.2017.129  Sayfalar 129 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi
Investigation of Violence against Women in the Newspapers
Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Esen Öngün, Yüksel Can Öz, Gülçin Korkmaz
doi: 10.5222/jaren.2017.137  Sayfalar 137 - 144
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
“Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireyleri Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları”
“Nursing Faculty Students Opinions and Practices Towards Stigma to People with Disabilities”
Tuba Çömez, Nihan Altan Sarıkaya
doi: 10.5222/jaren.2017.145  Sayfalar 145 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Awareness of Computer And Information Technologies of Nursing Students
Hilal Uysal, Meryem Yıldız, Melisa Dinçer, Zeynep Eybek
doi: 10.5222/jaren.2017.153  Sayfalar 153 - 162
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
8.
Bağlanma Tarzları ve İnternet Bağımlılığının Evlilik Uyumuna Etkisi
Attachment Styles and Impacts of Internet Addiction to the Marital Adjustment
Ceren Aycanoğlu, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2017.163  Sayfalar 163 - 168
Makale Özeti | Tam Metin PDF