Cilt: 9  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Chlamydia Trachomatis-IgG serolojisi Ektopik Gebeliklerin tanısında ve tedavi başarısının öngörülmesinde kullanılabilirmi?
Could Chlamydia Trachomatis-IgG serology be used for diagnosing Ectopic Pregnancies and predicting treatment outcome?
Eser Sefik Ozyurek, Salih Yılmaz, Cenk Ozdalgıçoglu, Evren Akmut, Baki Erdem, Mevlide San, Salman Işık
doi: 10.5222/iksst.2017.001  Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İntratekal fentanilin post spinal baş ağrısı sıklığı üzerine etkisi
Effect of intrathecal fentanyl on incidence of post-spinal headache
Mehmet Yılmaz, Orhan Fındık, Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Osman Esen, Başar Erdivanlı, Cevdet Koçoğulları
doi: 10.5222/iksst.2017.008  Sayfalar 8 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Ekstra artiküler distal tibia kırıklarında minimal invazif anatomik plak ile LRS eksternal fiksatör uygulamasının karşılaştırılması
A comparison of minimally invasive anatomic plate and LRS external fixator in extraarticular distal tibia fractures
Ali Çağrı Tekin, Yunus İmren, Haluk Çabuk, Yunus Çağlar Türe, Süleyman Semih Dedeoğlu
doi: 10.5222/iksst.2017.015  Sayfalar 15 - 22
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Over veya adneksiyel torsiyon nedeniyle tedavi edilen 19 olgunun retrospektif analizi
Retrospective analysis of 19 patients with ovarian or adnexal torsion
Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ
doi: 10.5222/iksst.2017.023  Sayfalar 23 - 29
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Tersiyer Bir Merkezde Plasenta İnsersiyon Anomalileri Yönetiminde Değişen Trendler: Uterus Koruyucu Tedavi Yöntemleri
Changing Trends in the Management of Placental Incersion Anomalies in a Tertiary Center: Uterus Preserving Treatment Modalities
İsmail Özdemir, Salim Sezer, Deniz Açar, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksst.2017.030  Sayfalar 30 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
6.
İdrar renginde koyulaşmanın nadir bir nedeni: ALKAPTONÜRİ
A Rare Cause of Dark Urine: ALCAPTONURIA
Ebru Şahin, Betül İlhan Bayram, Necla Yüce, Özgür Okumuş, Fatih Süheyl Ezgü, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2017.037  Sayfalar 37 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Ejeksiyon Fraksiyonu Düşük Olguda Lityum Zehirlenmesi
Lithium intoxication with low ejection fraction
Mehmet Yılmaz, Emine Yurt, İpek Yakın Düzyol, Atilla Kuntman, Ayşe Zeynep Turan
doi: 10.5222/iksst.2017.042  Sayfalar 40 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Pnömotoraks ve Pnömomediastinum ile kendini gösteren doğumsal supraglottik kist: Olgu sunumu
Congenital supraglottic cyst presented with pneumothorax and pneumomediastinum: Case report
Metin Tan, Hacer Ergin, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Mehmet Seyhan, Funda Tümkaya, Özkan Herek, Kadir Ağladıoğlu
doi: 10.5222/iksst.2017.043  Sayfalar 43 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Retinal distrofili hastada Senior Loken Sendromu
Retinal dystrophy patient Senior Loken Syndrome
Aysun Boğa, Özgür Okumuş, Mehmet Karacı, Adem Yaşar, Sibel Toksoy, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2017.047  Sayfalar 47 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF