. 2015; 7(2): 47-52 | DOI: 10.5222/iksst.2015.047  

Mide Diffüz Adenokarsinomu-Linitis Plastika

Bülent Kaya1, Mehmet Velidedeoğlu2, Aziz Şener1, Azamet Cezik1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Abd

Linitis Plastika (LP), tüm gastrointestinal sistemde görülebilen, submukoza ve musküler tabakaya diffüz olarak yayılan adenokarsinom türüdür. En sık midede görülür. Kötü diferansiye tümör hücrelerinin midenin tamamını infiltre etmesi sonucu, reaktif fibrozise bağlı mide duvarı kalınlaşıp, sert bir hal alır. Hastalık, lenfatik yayılım yoluyla ve komşu organların içine doğru lokal olarak genişleyerek, ya da peritoneal karsinomatoza yol açarak erken dönemde hızla yayılır.Mide kanserinin klasik semptomlarının yanında genişleyemeyen mide nedeni ile erken doygunluk,şişkinlik ve özofagusa reflü gibi şikayetler görülür.LP tanısında üst gastrointestinal sistem endoskopisi, endoultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve tanısal laparoskopi değerlidir.Endoskopik işlemlerde derin biopsiler alınması önerilir.LP tedavisi literatürde tartışmalıdır.Cerrahi tedavinin uzun dönem yaşam süresini arttırmadığını iddia eden çalışmalar mevcuttur.Diğer taraftan cerrahi ile birlikte kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, Linitis plastika


Diffuse Gastric Adenocarcinoma-Linitis Plastica

Bülent Kaya1, Mehmet Velidedeoğlu2, Aziz Şener1, Azamet Cezik1
1Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital Department Of General Surgery
2Istanbul University Cerrahpasa Medical School Department Of General Surgery

Linitis Plastica (LP) is a type of adenocarcinoma which can be detected any where in gastrointestinal system and characterized by diffuse spread of tumor cells into the submucosa and muscular layer.It is detected most commonly in stomach.Undifferantiated tumor cells infiltrate all gastric wall with reactive fibrosis and gastric wall become thick and rigid.The disease spread very quickly with lymphatic way to the nearby organs or cause peritoneal carcinomatosis.Beside classical symptoms of gastric cancer, it is usually represented with early satiety,dyspepsia and reflux.Upper gastrointestinal system endoscopy, endoultrasonography,computed tomography and diagnostic laparoscopy are important tools in diagnosis of LP.Deeper biopsies are recommended in endoscopic interventions.The treatment of LP is discussed in literature.Some authors claimed that surgery is not improved long term survey in LP.On the other hand, surgery with chemotheraphy and radiotheraphy are suggested by many authors.

Keywords: Gastric cancer, Linitis Plastica


Bülent Kaya, Mehmet Velidedeoğlu, Aziz Şener, Azamet Cezik. Diffuse Gastric Adenocarcinoma-Linitis Plastica. . 2015; 7(2): 47-52

Sorumlu Yazar: Bülent Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar