. 2016; 8(1): 52-57 | DOI: 10.5222/iksst.2016.052  

Memenin çoklu nüks gösteren ekstraplevral malign soliter fibröz tümörü: Olgu sunumu ve literatür taraması

Mehmet Velidedeoğlu1, Fahrettin Kılıç2, Server Sezgin Uludağ1, Akif Enes Arıkan1, Osman Şimşek1, Ezel Ersen3, Emre Yener4, Ertuğrul Gazioğlu1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gögüs Cerrahi Anabilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş:
Ekstraplevral malign soliter fibröz tümörler (EMSFT) vasküler Zimmerman perisitlerinden kaynak alan yumuşak doku sarkomu gruplarından biridir. Yumuşak doku sarkomları nadirdir ve erişkin malignitelerinin %1’inden azını oluşturur. Hatta meme hemanjiyoperisitoması daha da nadirdir. Literatürde az sayıda olgu mevcuttur. Prognozu ve lokal veya uzak nüksüne ilişkin yeterli veri yoktur.

Olgu: 47 yaşındaki bayan hasta 2010 yılında, sol aksillaya uzanan skapula altı bölge yerleşimli kalın iğne biyopsisi histolojik olarak tanılanmış MSFT tanısını almıştır. Hastaya negatif sınırlı lokal eksizyon ve 60 Gy radyoterapi uygulanmış. Hastada 3 yıl içinde 4 lokal nüks gerçekleşmiş ve eksizyonu yapılmıştır. Son nüksünde eş zamanlı olarak sol memede yeni bir lezyon oluşmuştur. Bu lezyonun histolojik incelemesi MSFT olduğunu göstermiştir. Hastaya negatif sınır ile dördüncü lokal eksizyon ve lumpektomi yapılmıştır, ve hasta takip altındandır.
Sonuç:
Malign soliter fibröz tümör yüksek nüks riski olan, radikal cerrahi uygulanmasını ve yakın takibi gerektiren ancak adjuvan tedavinin etkin olamadığı nadir bir yumuşak doku sarkomudur.Çoklu nüks gelişimi bu hastaların takibinde öngörülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Neoplazmlar, Malign soliter fibröz tümör, meme


Multi-recurring extraplueural malign solitary fibrous tumor of breast: A case report and review of the literature

Mehmet Velidedeoğlu1, Fahrettin Kılıç2, Server Sezgin Uludağ1, Akif Enes Arıkan1, Osman Şimşek1, Ezel Ersen3, Emre Yener4, Ertuğrul Gazioğlu1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of General Surgery
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Radiology
3Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Thoracic Surgery
4Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Pathology

Introduction:
Extrapleural malign solitary fibrous tumor (EMSFT) is one of the soft tissue sarcoma group originating from the vascular pericytes of Zimmermann. Soft tissue sarcoma is rare and represents less than 1% of all malignancies in adulthood. A MSFT of the breast is even rarer. There are few cases reported in the literature. There is no enough data about the prognosis and local or distant recurrence of this disease.
Case: Here, we report a case of a 47-year-old woman who presented with recurrent masses in her thoracic wall and subsequent to her left breast. In 2010, she received primary diagnosis of MSFT histologically confirmed by core biopsy of a mass localized in subscapular region which extended to the left axilla. She underwent local excision with negative margins and received 60 Gy radiotherapy. She had four local recurrences and underwent excision within three years. Simultaneously, a new lesion occurred on the left breast during last recurrence. The histological examination of that lesion showed a primary MSFT of the breast. She underwent fourth local excision with negative margins and lumpectomy. She is under follow up.
Conclusion: Malign solitary fibrous tumor is a rare soft tissue tumor with high recurrence risk, which requires radical resection and close follow-up. Unfortunately adjuvant therapy modalities are ineffective for this disease.Multiple recurrences should be thought in these patients

Keywords: Neoplasms, malign solitary fibrous tumor, breast


Mehmet Velidedeoğlu, Fahrettin Kılıç, Server Sezgin Uludağ, Akif Enes Arıkan, Osman Şimşek, Ezel Ersen, Emre Yener, Ertuğrul Gazioğlu. Multi-recurring extraplueural malign solitary fibrous tumor of breast: A case report and review of the literature. . 2016; 8(1): 52-57

Sorumlu Yazar: Mehmet Velidedeoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar