Cilt: 23  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Kardiyak Cerrahi Sonrası Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery
Murat Aksun, Keziban Eryılmaz, Hande Gürbüz Aytuluk, Senem Girgin
doi: 10.5222/GKDAD.2017.109  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 109 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı PEEP Düzeyinin Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparıson of Two Dıfferent Peep Levels in One Lung Ventilation
İncifer Siyahkoç, Nurgül Yurtseven, Ercan Siyahkoç, Suna Yaka, Tamer Okay
doi: 10.5222/GKDAD.2017.116  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 116 - 120
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Kullanımında Trombositopeniye Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Thrombocytopenia During ECLS After Open Heart Surgery
Deniz Çevirme, Rezan Aksoy, Ömer Faruk Şavluk, Emre Gürcü, Adile Ece Altınay, Halide Oğuş, Cüneyt Arkan, Mehmet Yanartaş, Murat Bülent Rabuş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.121  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 121 - 125
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Kardiyopulmoner Baypas Yapılan Hastalarda Perioperatif Uygulanan Ototransfüzyonun Postoperatif Kan Kullanımı Üzerine Etkileri
The Effects of Perioperative Autotransfusion on Postoperative Blood Transfusion in Cardiopulmonary Bypass Patients
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Mahmut Yargı, Mehmet Kaplan
doi: 10.5222/GKDAD.2017.126  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 126 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Propofol ve Roküronyum İntravenöz Enjeksiyon Ağrısının Algılanmasında, Kullanılan Damar Yolu Yeri, Kanül Çapı ve Cinsiyet İlişkisi
Relationship Between Diameter of the Cannula, Vascular Access Site Used and Gender and the Pain Perception of Intravenous Injection of Propofol and Rocuronium
Onur Avcı, Salıh Yıldırım, Mehmet Fatıh Yörük, Ahmet Cemıl İsbır, Cevdet Düger, İdrıs Erşan, Canan Baran Ünal
doi: 10.5222/GKDAD.2017.132  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 132 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Trakeotomi Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Tracheotomy Cases in Intensive Care Units
Asiye Doğan, Onur Avcı, Banu Eler Çevik, Canan Baran Ünal
doi: 10.5222/GKDAD.2017.139  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 139 - 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Karaciğer Nakil Alıcısı Bir Çocuk Olguda Santral Venöz Katetere Bağlı Gelişen Venöz Stenoz
Venous Stenosis Due to Central Venous Catheter in a Child who is Liver Transplant Recipient
Mehmet Ali Erdoğan, Yusuf Ziya Çolak, Osman Kaçmaz, Mehmet Kolu, Hüseyin İlksen Toprak
doi: 10.5222/GKDAD.2017.146  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 146 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks
Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset
İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
doi: 10.5222/GKDAD.2017.149  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 149 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
β-talasemili Hastada Aort Kapak Replasmanı
Aortic Valve Replacement in a Patient with β-Thalassemia
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk, Raif Umut Ayoğlu, Muzaffer Yılmaz, Kadir Sağdıç, Ömer Haldun Tekinalp, Mustafa Emmiler, Kerem İnanoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.153  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 153 - 156
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Postoperatif Erken Dönemde Epidural Kateter Takılıyken Yanlışlıkla Klopidogrel ve Aspirin Verilen Hastada Kateter Çekilme Zamanının Belirlenmesi
Determination of the Epidural Catheter Withdrawal time in Patients Mistakenly Given Clopidogrel and Aspirin in the Early Postoperative Period
Jülide Ergil, Kevser Peker, Derya Özkan, Aslı Dönmez, Alp Dolgun
doi: 10.5222/GKDAD.2017.157  GKDAYBD 2017; 23 - 4 | Sayfalar 157 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks []
. 2017; 23(4): 149-152 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.149  

Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks

İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği,Ankara

Yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal entübasyon uygulanan ve uzun süre mekanik ventilatöre bağlı kalacağı öngörülen hastalara trakeostomi açılması tavsiye edilmektedir. Perkütan trakeostomi (PDT) basit, komplikasyon hızı düşük ve hasta yatağında kısa sürede uygulanabilen bir yöntemdir. Yine de invaziv bir girişim olan PDT ile gelişebilen komplikasyonlar genelde hafif olmasına rağmen bazen pnömotoraks, pnömomediastinum gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlar da bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda Griggs yöntemi ile komplikasyonsuz açılan trakeostomiden 2 gün sonra gelişen pnömotoraks olgusunu inceledik.
Hastamız, 63 yaşında 92 kilo bayan hasta, aterosklerotik kalp hastalığı tanısı ile opere edilmişti. Operasyon yönünden herhangi bir sıkıntısı olmayan hasta uzamış entübasyon nedeni ile perkutan trakeostomi açılmasına karar verilerek kliniğimize devir alındı. Bronkoskopi eşliğinde Griggs tekniği ile trakeostomi açılan hastada,48 saat sonra subkutan amfizem ve pnömotoraks gözlendiğinden lokal anestezi altında toraks tüpü takıldı. Trakeostomi kanülü çekilip endotrekeal tüp ile tekrar entübe edilen hastada toraks tüpü takıldıktan sonra oksijen saturasyonu düzeldi. Ancak hasta 2 gün sonra kardiak arrest nedeni ile ex oldu.
Perkütan trakeostominin cerrahi yönteme göre üstünlükleri birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Ancak bütün invazif girişimler gibi PDT’de tamamen masum değildir ve gelişebilecek en ciddi komplikasyonlardan biri de pnömotorakstır. Nispeten geç dönem olmasına rağmen pnömotoraks ihtimali perkutan trakeostomide akılda tutulmalı ve gerekli tedavi ve müdahale başlanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, Geç Dönem, Pnömotoraks


Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset

İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
Turkey High Specialty Hospital, İntensive Care Clinic, Ankara,Turkey

The tracheostomy is recommended for endotracheal intubation applied patients who resumed to be mechanical ventilator dependent. Percutaneous tracheostomy (PDT) is simple with low complication rate and it can be applied as bed- side procedure. It is an invasive procedure and may lead to mostly mild complications but, life-threatening complications like pneumothorax and pneumomediastinum have been reported as well.In this case presentation we examine pneumothorax developed patient two days after uncomplicated tracheostomy with the Griggs method. Our patient was 63 years old female, with the diagnosis of atherosclerotic heart disease had been operated. In terms of operation no shortage was developed in patient. After admitting to our intensive care clinic because of prolonged intubation percutaneous tracheostomy was decided to perform. Bronchoscopy assisted PDT with Griggs technique was performed and no complication was observed within 48 hours. Two days after subcutaneous crepitation and decrease in oxygen saturation was observed. A chest tube was inserted under local anesthesia after confirmation of pneumothorax with chest X-ray. Tracheostomy cannula was drew and the patient intubated again. Oxygen saturation via treatment improved however 2 days later the patient died after a cardiac arrest.In many studies it has been shown that percutaneous tracheostomy is superior to surgical method. But like all invasive procedures PDT is not innocent attempt and one of the most serious complication is pneumothorax. Although it occured in relatively late period pneumothorax should be kept in mind and necessary treatment and interventions should start immediately.

Keywords: Pneumothorax, late onset, tracheostomy


İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle. Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset. . 2017; 23(4): 149-152

Sorumlu Yazar: İbrahim Mungan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (2945 kere indirildi)