Cilt: 34  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Feokromositoma tanılı hastalarda I-123-MIBG sintigrafisinde, planar görüntüleme ile SPECT-BT görüntülemenin karşılaştırılması
Comparison of Planar Imaging with I-123 MIBG Scintigraphy and SPECT-CT Imaging for Pheochromocytoma
İlhan Tumar, Filiz Özülker
doi: 10.5222/otd.2018.59140  Sayfalar 57 - 65
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalar ve Sağlıklı Kardeşlerinin Şizotipi Özellikleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Schizotypal Characteristics of Bipolar Patients and Their Healthy Siblings
Ömer Faruk Demirel
doi: 10.5222/otd.2018.23865  Sayfalar 66 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Opere Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Tümör Lokalizasyonunun Relaps ve Sağkalım Üzerine Etkisi Varmıdır?
Does Tumor Localization of Operated NSCLC Have an Effect on Relapse and Survival?
Çağlayan Geredeli
doi: 10.5222/otd.2018.48802  Sayfalar 71 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarda FOLFİRİNOX Rejiminin Etkinlik ve Tolerabilitesi
Effectiveness and Tolerability of FOLFIRINOX Regime in Metastatic Pancreas Cancer Disease
Çağlayan Geredeli, Şener Cihan, Nurgül Yaşar, Abdullah Sakin, Orçun Can, Mehmet Artaç, Mustafa Karaağaç, Lokman Koral
doi: 10.5222/otd.2018.71224  Sayfalar 76 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Kliniğimizde 2000-2005 Yılları Arasında Opere Edilen Larenks Ca. Vakalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Laryngeal Cancer Cases Treated at Our Clinic From 2000 to 2005
Mehmet Emre Dinç, Hakan Göçmen
doi: 10.5222/otd.2018.05657  Sayfalar 82 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Nefrolitiazis Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Nephrolithiasis Risk Factors in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD): A Single Center Experience
Onur Kaygısız, Burhan Coşkun, Ayşegül Oruç, Cemil Cihad Gedik, Alparslan Ersoy, Yakup Kordan, Hakan Kılıçarslan, Abdülmecit Yıldız
doi: 10.5222/otd.2018.25901  Sayfalar 87 - 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Temporomandibular Eklem Artrosentezinin Etkinliğinin Klinik Ve Radyolojik Bulgularla Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Efficacy Of Temporomandibular Joint Arthrocentesis With Clinical And Radiological Findings
Osman Akdağ, Tuğba Gün Koplay, Zekeriya Tosun
doi: 10.5222/otd.2018.60243  Sayfalar 92 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
RAS Wild Tip Metastatik Kolorektal Kanser Hastalarının İlk Seri Tedavi Olarak Folfiri Panitumumab. Tek Merkez Deneyimi
Folfiri Plus Panitumumab as the First-Line Treatment in Patients with KRAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer. A Single Center Experience
Çağlayan Geredeli
doi: 10.5222/otd.2018.70431  Sayfalar 98 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Günübirlik Mediastinoskopi güvenli mi?
Is Outpatient Mediastinoscopy safe?
Ahmet Demirkaya, Deniz Atasoy, Fatih Levent Balcı
doi: 10.5222/otd.2018.29393  Sayfalar 105 - 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Klinik Non-Metastatik Renal Hücreli Kanserde Trombosit/Lenfosit Oranı Bağımsız Prognostik Bir Faktördür
Platelet-to-Lymphocyte Ratio is an Independent Prognostic Factor in Clinically Non-Metastatic Renal Cell Carcinoma
Lütfi Canat, Samir Agalarov, Fatih Akkaş, Hasan Anıl Atalay, İlter Alkan, Süleyman Sami Çakır, Fatih Altunrende, Alper Ötünçtemur
doi: 10.5222/otd.2018.58751  Sayfalar 109 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Diabetik Maküler Ödem Hastalarında Sert Eksuda Varlığının Anti-VEBF Tedavide Prognoza Etkisi
The Effect of Presence of Hard Exudates on Visual and Anatomical Outcomes in Diabetic Macular Edema
Alper Halil Bayat, Akın Çakır, Selim Bölükbaşı, Burak Erden, Mustafa Nuri Elçioğlu
doi: 10.5222/otd.2018.89106  Sayfalar 116 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vasospazmın Tedavisinde, Selektif İntraarterial Papaverinin Etkisinin Sonuçları
The results of Selective Intraarterial Papaverine Treatment Effect on Subarachnoidal Hemorrhage related Vasospasm
İlker Çöven, Atilla Kırcelli, Halil Olgun Peker, Enes Duman
doi: 10.5222/otd.2018.78736  Sayfalar 120 - 125
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Sıçan Böbrek İskemi Reperfüzyon Modelinde Sildenafil Sitrat Kullanımı Erken Dönemde Doku Hasarını Engellemez
The Sildenafil Citrate Does Not Prevent Tissue Damage On Early Period in Rat Kidney Ischemia Reperfusion Model
Oğuz Özden Cebeci, Tayyar Alp Özkan
doi: 10.5222/otd.2018.57060  Sayfalar 126 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Basit Humerus Kistleri için Bir Aylık Aralıklarla Üçlü Metilprednizolon Enjeksiyonu
Triple Methylprednisolone Injections for Simple Humerus Cysts at One-month Intervals
Murat Çakar, Ahmet Murat Bülbül
doi: 10.5222/otd.2018.34654  Sayfalar 132 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Anterior Orta Hat İnsizyonu, Schatzker Tip V ve VI Tibial Plato Kırıkları İçin Uygun Bir Yaklaşımdır
Anterior Midline Knee Incision Method is a Viable Solution for Schatzker Type V and VI Tibial Plateau Fractures
Murat Çakar, Hakan Gürbüz
doi: 10.5152/eamr.2018.32815  Sayfalar 137 - 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Hemodializ Planlanan Çocuklarda Arteriovenöz Fistül Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları
Long Term Results of Arteriovenous Fistula Procedure for Children Who are Planned for Hemodialysis
Melike Elif Teker
doi: 10.5152/eamr.2018.15493  Sayfalar 143 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Perimenopozal Kadınlarda Pelvik Organ Prolapsusu Sıklığı, Şiddeti ve Risk Faktörleri
Incidence and Severity of Pelvic Organ Prolapse and its Risk Factors in Perimenopausal Women
Elif Yildiz, Burcu Dinçgez Çakmak, Fatma Ketenci Gencer, Burcu Aydın Boyama
doi: 10.5152/eamr.2018.70893  Sayfalar 148 - 153
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Sonrası Hematospermi İnsidansı: 1210 Hasta ile Tek Merkezli Deneyim
The Incidence of Hematospermia After 12-Core Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy: A Single-Center Study with 1,210 Patients
Eyyüp Danış, Mustafa Erkoç, Hüseyin Beşiroğlu, Muammer Bozkurt, Samir Aghalarov, Recep Burak Değirmentepe, Fatih Akkaş, Osman Can, Alper Ötünçtemur, Ahmet Arıman
doi: 10.5152/eamr.2018.05902  Sayfalar 154 - 157
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
İstanbul’da Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Evaluation of Toxoplasma gondii Seroprevalence Among Women of Childbearing Age Group in İstanbul
Elçin Akduman Alaşehir, Görkem Yaman
doi: 10.5152/eamr.2018.38278  Sayfalar 158 - 162
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Emzirme Dönemindeki Kadınların Kontrasepsiyon Tercihleri
Contraception Preferences of Breastfeeding Mother at Health Sciences University Umraniye Education and Research Hospital
Şule Yıldırım Köpük, Yasemin Çekmez, Nida Özer, Özlem Şahin, Gürkan Kıran
doi: 10.5152/eamr.2018.02418  Sayfalar 163 - 166
Makale Özeti | Tam Metin PDF