. 2017; 31(3): 81-88 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.081  

Turkish Association of Pediatric Surgeons Basic Educational Activities: 10 years survey

Tutku Soyer, Cem Boneval, Ahmet Çelik, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Cüneyt Günşar, Ayşe Karaman, Abdulkerim Temiz
Turkish Association of Pediatric Surgeons, Educational Committee

The Turkish Association of Pediatric Surgeons (TAPS) launched in 2007 a Basic Educational Activities (BEA) program with the aim to standardize and emphasize basic principles of pediatric surgical training. Several courses including Newborn Surgery, Pediatric Thoracic Surgical Diseases, Abdomen and Colorectal Surgery, Pediatric Oncologic Surgery, Pediatric Urology, Advanced Life Support for Childhood Trauma and Basic Endoscopic Surgery have been done. A retrospective study was performed for the last ten years to evaluate the results and role of BEA on pediatric surgical training.
A total of 41 courses have been organized. A web based program preceded the two day interactive courses. During 10 years 345 trainers and 634 trainees have participated in the educational program.
Having been successfully organized for the last ten years TAPS BEA is an excellent example of an educational program using e-courses, standardized visual and published materials and being performed in continuity. With devotional efforts of our associations’ executive committees, educational committees and trainers, BEA has an important impact on standardization and development of pediatric surgery in our country.

Keywords: Turkish Association of Pediatric Surgeons, basic educational activities, pediatric surgery


Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Temel Eğitim Etkinlikleri: 10 yıllık bakış

Tutku Soyer, Cem Boneval, Ahmet Çelik, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Cüneyt Günşar, Ayşe Karaman, Abdulkerim Temiz
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Eğitim Kurulu

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) Temel Eğitim Etkinlikleri (TEE) uzmanlık öncesi eğitimin standardizasyonu ve yaygınlaştırılması amacıyla ilk kez 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Kurslar Yenidoğan Cerrahisi, Çocuklarda Cerrahi Göğüs Hastalıkları, Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi, Çocuklarda Onkolojik Cerrahi, Çocuk Ürolojisi, Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam Desteği ve Çocuklarda Temel Endoskopik Cerrahi olmak üzere yedi başlıkta yapılmaktadır. TEE kapsamında yapılan kursların 10 yıllık sürede çocuk cerrahisi eğitimine katkısını değerlendirmek amacıyla geriye dönük bir çalışma planlanmıştır.
On yıllık sürede toplam 41 kurs düzenlenmiştir. Kurslar, son haliyle önce e-kurs olarak internet üzerinden kursiyerlerin erişimine açılmış, sonrasında iki günlük etkileşimli kurslar yapılmıştır. Kurslar boyunca toplam 344 eğitici ve 634 kursiyer eğitimlere katılmıştır.
Standardize e-kurslar, görsel ve yazılı eğitim materyalleri ile TÇCD-TEE sürekliliği sağlanarak uzmanlık dernekleri eğitim faaliyetleri içerisinde örnek bir eğitim modeli olmuş ve başarı ile 10 yıldır yürütülmektedir. Derneğimiz yönetim kurullarının, eğitim kurullarının ve değerli eğiticilerimizin özverili katkıları ile devam eden TEE'nin ülkemizde çocuk cerrahisi eğitiminin gelişimine ve standardizasyonuna önemli katkılar sağladığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, temel eğitim etkinliği, çocuk cerrahisi


Tutku Soyer, Cem Boneval, Ahmet Çelik, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Cüneyt Günşar, Ayşe Karaman, Abdulkerim Temiz. Turkish Association of Pediatric Surgeons Basic Educational Activities: 10 years survey. . 2017; 31(3): 81-88

Corresponding Author: Tutku Soyer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (32 accesses)
 (955 downloaded)