. 2005; 19(1): 31-34

Newborn circumcision using a Gomco clamp

Egemen Eroğlu1, Pınar Dayanıklı2, Gülnihal Şarman2, Özlem Ekiz Yörükalp2, Nilda Çerci Özkan2, Ferda Dora2
1American Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
2American Hospital, Department of Child Health and Diseases, Istanbul

INTRODUCTION: Consenting for neonatal circumcision is a challenge for most new parents. The purpose of this study was to review our neonatal circumcision experience using a Gomco® Clamp, focusing on preprocedure total bilirubin, and aPTT levels. Parental perspective and late complications were also evaluated.
METHODS: Files of the babies, who had undergone a newborn circumcision between January 2001-December 2002 at the VKF American Hospital were analysed retrospectively. A questionnaire was sent to the parents to evaluate their satisfaction and also to determine suspected complications related to the procedure. Those babies with suspected complications were called in to be examined by a pediatric surgeon for verification.
RESULTS: 214 babies were circumcised under EMLA® cream anesthesia, by using a Gomco Clamp at a mean age of 2.5 days (2 days-18 days). Newborn circumcision was performed if total bilirubin was below the 95th percentile on the Hour Specific Bilirubin Nomogram, and aPTT levels below the upper limit for term newborns. Babies (n=65) who were circumcised at 72 hours of age, had a mean total bilirubin of 8.8 mg/dl (2-14). The mean aPTT value was 44 sec (20-62 sec). Among the postoperative complications, bleeding was observed in four, redundant prepucium in three, and skin bridge was found in three patients. No
side effects related to EMLA® cream were noted. The aPTT results of the babies who had bleeding were normal. 167 questionnaires were returned, 86 % of the parents have shown “health”, while 7 % have shown “religion”, and another 7 % have shown “tradition” as the reasons of the procedure. 96 % of the parents were satisfied with the results of the procedure and recommended it to all new parents.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main reason for circumcision from the parents’ perspective is health issues. In neonates, Gomco circumcision is safe, and gives good cosmetic results and the parents, who choose to have their children circumcised, should be encouraged to have the operation.

Keywords: Newborn, circumcision, Gomco Clamp


Gomco klempi ile yenidoğan sünneti

Egemen Eroğlu1, Pınar Dayanıklı2, Gülnihal Şarman2, Özlem Ekiz Yörükalp2, Nilda Çerci Özkan2, Ferda Dora2
1Amerikan Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbu
2Amerikan Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni çocuk sahibi olmuş anne babalar için yenidoğan sünnetine karar vermek her zaman güç olmuştur. Bu çalışmanın amacı ailelerin bakış açılarını değerlendirmek, Gomco klempi ile yapılan sünnet deneyimimizi derlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde, Ocak 2001-Aralık 2002 arasında yenidoğan sünneti olmuş çocukların ailelerine gönderilen anket formuyla görüşleri öğrenilmiş, dosyaları geriye dönük olarak değerlendirilmiş, ve komplikasyon olduğu düşünülenler yeniden hastaneye çağırılarak Çocuk Cerrahı tarafından muayene edilmiştir.

BULGULAR: Toplam 214 bebek, EMLA® krem anestezisiyle Gomco klemp kulanılarak, ortalama 2.5 günlükken (2 gün-18 gün) sünnet edilmiştir. Yenidoğan sünneti, total bilirubinin Hour Specific Bilirubin Nomogram’da 95. persentilin altında, ve aPTT’nin yenidoğanlar için kabul edilen üst sınır değerinden düşük olması durumunda yapılmıştır. 72. saatlerinde sünnet olan 65 bebeğin ortalama total bilirubin değerinin 8.8 mg/dl (2-14 mg/dl) ve tüm bebeklerin işlem sırasındaki ortalama aPTT değerinin 44 sn (20-62 sn) olduğu bulunmuştur. Sünnet sonrası komplikasyon olarak 4 hastada kanama, 3 hastada uzun kalmış sünnet derisi ve
3 hastada cilt köprüsü gözlenmiştir. Kanama olan bebeklerin tümünün aPTT değerleri normal sınırlar içindeydi ve EMLA® kremin herhangi bir komplikasyonuna rastlanmadı. Anket formlarından 167’si yanıtlanarak geri döndü; sünnet gerekçesi olarak ailelerin % 86’sı sağlık, % 7’si din ve diğer % 7’si gelenek seçeneklerini işaretlemişlerdi. Yine anket sonucunda % 96’sı işlem sonucundan çok memnun olduklarını ve her yeni anne babaya önerilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Anne-babaların bakış açısından ana sünnet nedeni sağlık gerekçesidir. Yenidoğanlarda Gomco® klempi ile yapılan sünnet güvenlidir, iyi kozmetik sonuçlar vermektedir ve çocuklarını sünnet ettirme kararı veren aileler işlem açısından cesaretlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, sünnet, Gomco


Egemen Eroğlu, Pınar Dayanıklı, Gülnihal Şarman, Özlem Ekiz Yörükalp, Nilda Çerci Özkan, Ferda Dora. Newborn circumcision using a Gomco clamp. . 2005; 19(1): 31-34

Corresponding Author: Egemen Eroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1198 downloaded)