. 2016; 16(2): 67-73 | DOI: 10.5222/j.child.2016.067  

Çocuklarda Trombositopeniye Yaklaşım

Selime Aydoğdu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş
İstanbul üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Trombositler primer hemostazda görevli ana elemanlardır. Trombosit sayısının 150.000/mm3’den düşük olmasına trombositopeni denir. Trombositopenik hastaya yaklaşımda detaylı öykü alınması, tam fizik muayene yapılması ve laboratuar değerlendirmede periferik yaymanın mutlaka incelenmsi gerekir. Trombositlerin sayı ve morfolojisi, küme oluşturması, diğer kan elemanlarının sayısal ve morfolojik değerlendirlmesi için periferik yayma tanısal yaklaşımda altın standarttır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, trombositopeni, periferik yayma


Approach to Thrombocytophenia in Children

Selime Aydoğdu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş
Istanbul Universty, Istanbul Medical Faculty, Pedairic Hematology and Oncology Depatrment, Istanbul, Turkey

Platelets are the key elements that are responsible for primary hemostasis. When absolute number of platelets in peripheral blood is less than 150000/mm3 it is called thrombocytopenia. Detailed anamnesis, complete physical examination and a laboratory evaluation including peripheral blood smear are vital when approaching to thrombocytopenic patients. Peripheral blood smear is gold standard for visualising number, morphology and clustering of platelets as well as evaluating count and morphology other blood elements.

Keywords: Child, thrombocytophenia, peripheral blood smear


Selime Aydoğdu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş. Approach to Thrombocytophenia in Children. . 2016; 16(2): 67-73

Sorumlu Yazar: Selime Aydoğdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar