. 2016; 16(2): 43-52 | DOI: 10.5222/j.child.2016.043  

Çocuklarda astım atak tedavisi

Deniz Özçeker, Zeynep Tamay
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı

Astım; çocukluk çağının en sık kronik hastalığıdır. Günümüzde halen astım hastalığını ortadan kaldıracak bir tedavi olmaması nedeni ile astım hastalarının atak yakınmaları ile karşımıza çıkmaları kaçınılmazdır. Astım atakları acil servis başvuruları ve hastane yatışlarının önemli bir sebebidir. Aynı zamanda çocukların okul kaybına, ailelerde endişeye ve tedavi masraflarında artışa neden olmaktadır.
Atakta olan her hastanın öncelikle kısa öyküsü alınarak, muayenesi yapılmalı ve atak şiddeti belirlenmelidir. Ardından hızlıca hastanın tedavisine başlanmalıdır.
Beş yaş altında ve üstünde olan çocukların anatomik ve fizyolojik özellikleri birbirinden oldukça farklı olduğundan hem kronik astım tedavisi hem de atak sırasında yapılması gerekenler bazı farklılıklar göstermektedir. Tedavi planı belirlenirken hastanın yaşı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: astım, atak, çocuk,


Management of asthma exacerbation in children

Deniz Özçeker, Zeynep Tamay
İstanbul University, İstanbul Medical faculty, Department of Pediatric İmmunology and Allergy

Asthma is the most prevalent chronic disease in childhood. With our current treatment options asthma is not a curable disease, so it is not avoidable for asthma patients to seek medical care for exacerbations. Asthma exacerbation is a major cause for patients to visit emergency services and may even cause hospitalization. Increased treatment-cost, anxiety among parents and missed school days for children is other adverse events that are caused by asthma exacerbations. Quick anamnesis, physical examination and evaluation of frequency of exacerbations followed by quick initiation of the therapy, is the simple algorithm for approaching asthma exacerbations.
Children who are older than 5 years differ both anatomically and physiologically from younger ones, this changes controlling-therapy as well as exacerbation-therapy approach for these patients. While determining the treatment choice patient’s age is an important variable.

Keywords: asthma, children, exacerbation


Deniz Özçeker, Zeynep Tamay. Management of asthma exacerbation in children. . 2016; 16(2): 43-52

Sorumlu Yazar: Deniz Özçeker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar