. 2016; 16(2): 53-59 | DOI: 10.5222/j.child.2016.053  

Çocuklarda HIV Enfeksiyonu

Murat Sütçü, Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Günümüzde HIV enfeksiyonu tüm dünyayı etkileyen bir pandemi haline gelmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle tüm dünyada yaklaşık 37 milyon kişi insan immün yetmezlik virusu (HIV) ile enfektedir. Türkiye’de ilk olarak 1985 yılında kazanılmış immün yetersizlik sendromu (Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) vakası görülmüş olup 2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 12541 HIV/AIDS olgusu (11101 HIV pozitif /1440 AIDS ) bildirilmiştir. Ülkemizde yıllar içinde HIV/AIDS olgu sayısının giderek artmakta olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: HIV enfeksiyonu, çocuklar, korunma


HIV infection in children

Murat Sütçü, Ayper Somer
Department of Pediatric Infectious Diseases, Istanbul University Istanbul Medicine Faculty, Istanbul, Turkey.

Today, HIV infection had been became a pandemic that affecting to all world. By the end of 2015, approximately thirty seven million people are infected with HIV in the worldwide. Firstly, case with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) has observed in 1985, at Turkey. According to the Turkish Ministry of Health report in 2015, 12541 patients with the diagnosis of HIV/AIDS has been reported. The number of HIV/AIDS cases are increasing in years at Turkey.

Keywords: HIV infection, children, prevention


Murat Sütçü, Ayper Somer. HIV infection in children. . 2016; 16(2): 53-59

Sorumlu Yazar: Murat Sütçü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar