. 2019; 19(2): 100-104 | DOI: 10.5222/j.child.2019.67044  

Cold agglutinin disease due to Mycoplasma pneumonia; uncommon complication of common disease.

Erdem Gönüllü1, Ahmet Soysal2, Atila Tanyeli3, Bülent Karadağ4, Metin Karaböcüoğlu1
1Memorial Ataşehir Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul
2Memorial Ataşehir Hospital, Department of Pediatric Infectious Diseases, İstanbul
3Memorial Şişli Hospital, Department of Pediatric Hematology and Oncology, İstanbul
4Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Pulmonology, İstanbul

A 14-year-old female patient presented with a 3-day history of high fever and cough. She had oseltamivir after her complaints started. Physical examination revealed decreased breath sounds in the lower and middle zones of the left lung and crepitant rales in the right lung. In the laboratory examination, hemoglobin 10.6 g / dL, hematocrit 33.5%, MCV 76.5 fL, white blood cell count 5.97 thousand / uL, platelet count 180 thousand / uL, CRP 205.6 mg / L, procalcitonin 1.28 ing / mL found. PA chest X-ray showed consolidation in the middle and lower zones of the left lung and infiltration in the lower zone of the right lung. Ceftriaxone, clarithromycin and teicoplanin were started. On the third day of treatment, fever was decreased and her general condition improved. On the 10th day of clinical follow-up, the chest X-ray findings improved significantly, but hemoglobin level was decreased to 10.8 g / dL and hematocrit 20.6%, platelet count 519 thousand / uL, and reticulocyte count found 2.14%, respectively. Direct and indirect Coomb were positive. Cold Agglutinin titration test found 1/2016, Cryoglobulin negative, Cryofibrinogen negative. Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) IgM 1.33 (positive), M. pneumoniae IgG 0.38 (negative), EBV - VCA IgM: 0.62 (negative), EBV - VCA IgG: 196 (positive). She was discharged with levofloxacin treatment without any additional treatment. No hemolysis crisis was observed during the follow-up.

Conclusion: Cold agglutination disease should be considered when hemoglobin - hematocrit incompatibility is detected in patients with lung infection

Keywords: Mycoplasma pneumoniae, cold agglutinin, hemolytic anemia.


Mikoplazma Pnömonisine bağlı soğuk aglütinin hastalığı; sık görülen hastalığın az görülen komplikasyonu.

Erdem Gönüllü1, Ahmet Soysal2, Atila Tanyeli3, Bülent Karadağ4, Metin Karaböcüoğlu1
1Memorial Ataşehir Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
2Memorial Ataşehir Hastanesi, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Memorial Şişli Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Ve Onkoloji Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

14 yaşında kız hasta 3 gündür süren yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile başvurdu. Yakınmaları başladıktan sonra oseltamivir kullanmaya başladığı öğrenildi. Fizik incelemesinde sol akciğer alt ve orta zonlarda solunum seslerinde azalma ve sağ akciğerde krepitan ralleri mevcut idi. Laboratuar incelemesinde Hemoglobin 10,6 g/dL, Hematokrit %33.5, MCV 76,5 fL, beyaz küre sayısı 5,97 bin /uL, trombosit sayısı 180 bin/uL, CRP 205,6 mg/L, prokalsitonin 1,28 ing/mL idi. PA akciğer grafisinde sol akciğer orta ve alt zonlarında lober konsolidasyon, sağ akciğer alt zonda infiltrasyon ile uyumlu görüntü mevcut idi. Hastaya seftriakson, klaritromisin ve teikoplanin tedavileri başlandı. Tedavinin 3. gününde ateşi düştü. Genel durumu düzeldi. Tedavinin 10. günü çekilen PA akciğer grafi bulguları belirgin düzeldi ancak alınan kontrol tetkiklerinde Hemoglobini 10,8 g/dL, Hematokrit %20,6, trombosit sayısı 519 bin/uL olarak bulundu. Hastanın retikülositi % 2,14 Direkt ve indirekt Coomb’s testi pozitif bulundu. Soğuk Agglutinin titrasyon testi 1/2016, Kriyoglobulin negatif, Kriyofibrinojen negatif bulundu. Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) IgM 1,33 (pozitif), M. pneumoniae IgG 0,38 (negatif), EBV - VCA IgM: 0,62 (negatif), EBV - VCA IgG: 196 (pozitif) bulundu. Hasta klinik olarak izlendi. Ek bir tedavi verilmeden hasta levofloksasin tedavisi ile taburcu edildi. İzleminde hemoliz krizi tekrar gözlenmedi.

Sonuç: Akciğer enfeksiyonu geçiren hastalarda hemoglobin – hematokrit uyuşmazlığı saptandığında soğuk agglutinasyon hastalığı akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma pneumoniae, soğuk aglütinin, hemolitik anemi.


Erdem Gönüllü, Ahmet Soysal, Atila Tanyeli, Bülent Karadağ, Metin Karaböcüoğlu. Cold agglutinin disease due to Mycoplasma pneumonia; uncommon complication of common disease.. . 2019; 19(2): 100-104

Corresponding Author: Erdem Gönüllü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar