. 2019; 19(2): 60-62 | DOI: 10.5222/j.child.2019.45403  

Screening for Hypertension in Well-Child Follow-up

Bahar Kural
Medical Sciences University, Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul

Screenings are the health services for the detection of a health problem before any symptoms observed. They aim to identify and treat the problem without causing permanent disturbances. Although hypertension is found less frequently among those aged under 18 years, the prevalance is growing. Evidence indicates that elevated blood pressure early in life has detrimental lifelong cardiovascular effects, raising questions about the potential benefits of hypertension screening and prevention starting in childhood. The aim of this article is to investigate the screening for hypertension in childhood in Turkey and in other countries.

Keywords: Hypertension, screening, childhood


Sağlam Çocuk İzleminde Hipertansiyon Taraması

Bahar Kural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,İstanbul

Taramalar, bir sağlık sorununun belirti vermeden önce saptanmasına yönelik sağlık hizmetleridir. Sorunun kalıcı bozukluklara yol açmadan tanınıp, düzeltilmesini amaçlar. Hipertansiyon 18 yaşın altındakilerde daha az sıklıkta görülmesine rağmen, sıklık artmaktadır. Kanıtlar, yaşamın erken dönemlerinde yüksek kan basıncının zararlı, yaşam boyu kardiyovasküler etkilere sahip olduğunu, hipertansiyon taramasının potansiyel yararları ve çocukluktan başlayarak önlenmesi ile ilgili soruları gündeme getirdiğini göstermektedir. Bu makalede Türkiye’de uygulanan çocukluk çağında hipertansiyon taraması ve diğer ülkelerin uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, tarama, çocukluk


Bahar Kural. Screening for Hypertension in Well-Child Follow-up. . 2019; 19(2): 60-62

Corresponding Author: Bahar Kural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar