. 2015; 4(3): 166-168 | DOI: 10.5505/bsbd.2015.55477  

Kronik böbrek yetmezlikli olguda abdominal aorta anevrizması rüptürü ve nefrolitiazis birlikteliği

Hüseyin Kurt1, Ömer Toprak2, Taha Gürbüzer3, Gencehan Kumtepe4, Davut Demirkıran1, Yasin Sarı1
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Balıkesir
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Sıklıkla asemptomatik seyreden nefrolitiazis nadiren karın ağrısı yakınmasına neden olur. Abdominal aorta anevrizma (AAA) rüptürü şiddetli karın ağrısı yakınmasına neden olabilen ölümcül bir tablodur. Her iki hastalığın tanısında bilgisayarlı tomografinin tanısal değeri yüksek olup AAA’da kontrast madde kullanılarak bilgisayarlı tomografik (BT) anjiyografi uygulanılmaktadır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kontrast madde kullanımı nefropatiye neden olabileceğinden tanısal amaçlı BT anjiyografi kullanılacaksa kontrast nefropati koruyucu önlemler alınarak işlem uygulanmalıdır. Bu yazımızda son dönem böbrek yetmezliği tanılı, karın ağrısı yakınması ile gelen aynı anda nefrolitiazis ve 4 cm’nin altında olan AAA rüptürü tespit edilen olgunun tanı ve tedavi yaklaşımını sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, abdominal aorta anevrizması rüptürü, nefrolitiazis, kontrast nefropati.


A case of abdominal aortic aneurysm rupture with concurrent nephrolithiasis in a patient with chronic renal failure

Hüseyin Kurt1, Ömer Toprak2, Taha Gürbüzer3, Gencehan Kumtepe4, Davut Demirkıran1, Yasin Sarı1
1Department Of Internal Medicine, School Of Medicine, The University Of Balikesir, Balıkesir
2Department Of Internal Medicine, Department Of Nephrology, School Of Medicine, The University Of Balikesir, Balıkesir
3Department Of Cardiology, School Of Medicine, The University Of Balikesir, Balıkesir
4Department Of Cardiovascular Surgery, School Of Medicine, The University Of Balikesir, Balıkesir

Nephrolithiasis while usually asymptomatic may sometimes present with mild abdominal pain. Aortic abdominal aneurysm (AAA) rupture however presents with intense abdominal pain and is a fatal condition. In both conditions computed tomography (CT) is highly diagnostic and contrast CT angiography is used to diagnose abdominal aortic aneurysms. In renal dysfunction extra measures need to be taken in order to use contrast agents. We present a case of a patient with end stage renal failure with nephrolithiasis and an AAA rupture fewer than 4 cm and highlight our diagnostic and treatment methods.

Keywords: End stage renal disease, abdominal aortic aneurysm, nephrolithiasis, contrast nephropathy.


Hüseyin Kurt, Ömer Toprak, Taha Gürbüzer, Gencehan Kumtepe, Davut Demirkıran, Yasin Sarı. A case of abdominal aortic aneurysm rupture with concurrent nephrolithiasis in a patient with chronic renal failure. . 2015; 4(3): 166-168

Sorumlu Yazar: Hüseyin Kurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar