. 2016; 28(1): 46-48 | DOI: 10.5505/agri.2014.30974  

Küretaj Sırasında Enjeksiyon Sonrası Ortaya Çıkan Siyatik Nöropati

Ayşe Altıntaş1, Ayşegül Gündüz1, Fatih Kantarcı2, Gökçen Gözübatık-çelik1, Naci Koçer2, Meral E. Kızıltan1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Kas içi enjeksiyonlar, gelişmekte olan ülkelerde siyatik sinir hasarının en sık nedenidir. Piriformis sendromu, siyatik sinir primer tümörleri, sinire invazyon ya da bası yapan metastatic tümörler, endometriyozis, vasküler malformasyonlar, uzamış immobilizayon veya spesifik pozisyonlar daha nadir siyatik nöropati nedenleridir. En güvenilir tanı yöntemleri sinir ileti incelemeleri ve elektromiyografi olmakla birlikte manyetik rezonans görüntülemenin lezyon tipini belirlemek, lezyon bölge ve seviyesini kesinleştirmekte alternatif inceleme yötemi olduğu ileri sürülmektedir.
Burada, sedasyon altında uzun süreli litotomi pozisyonunda kas içi enjeksiyon sonrasında gelişen siyatik nöropatisi sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Siyatik nöropati, manyetik rezonans görüntüleme, elektrofizyoloji


Sciatic Neuropathy Developed After Injection During Curettage

Ayşe Altıntaş1, Ayşegül Gündüz1, Fatih Kantarcı2, Gökçen Gözübatık-çelik1, Naci Koçer2, Meral E. Kızıltan1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department Of Neurology
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Department Of Radiology

Intramuscular injections are probably the most common causes of sciatic nerve injury in developing countries. Piriformis syndrome, primary tumors of sciatic nerve, metastatic tumors invading or compressing the nerve, endometriosis, vascular malformations, prolonged immobilization or specific positions are rarer causes of sciatic neuropathy. Although the most reliable methods are nerve conduction studies and electromyography for diagnosis, and prognosis, magnetic resonance imaging is also suggested to be an alternative investigation method to determine the type of lesion, to establish its site and the level of nerve involvement.
Here, we present a case with sciatic neuropathy which developed after intramuscular injection during a prolonged lithotomy position under sedation.

Keywords: Sciatic neuropathy, Magnetic resonance imaging, Electrophysiology


Ayşe Altıntaş, Ayşegül Gündüz, Fatih Kantarcı, Gökçen Gözübatık-çelik, Naci Koçer, Meral E. Kızıltan. Sciatic Neuropathy Developed After Injection During Curettage. . 2016; 28(1): 46-48

Sorumlu Yazar: Ayşegül Gündüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar