Ağrı. 2022; 34(2): 84-90 | DOI: 10.14744/agri.2021.90692  

Physical activity and health anxiety in people with and without spinal pain during the COVID-19 lockdown: A comparison study

Gamze Yalçınkaya1, Müge Kırmızı2, Yeşim Salık Şengül3
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences, Izmir, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Izmir, Türkiye
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Dokuz Eylul University, Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir, Türkiye

Objectives: In the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, physical inactivity and health anxiety which are common risk factors for musculoskeletal pain have become widespread due to strict precautions and isolation. Thus, we aimed to com-pare physical activity, health anxiety, and spinal pain history in people experiencing and not experiencing spinal pain during the COVID-19 lockdown.
Methods: This study was designed as a case–control study. Assessments including the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), the International Physical Activity Questionnaire-Short Form, and the Short Health Anxiety Inventory were performed through an online questionnaire using Google forms during the COVID-19 lockdown. We reached 494 volunteers, and 348 were eliminated by the exclusion criteria. One hundred and fifty-six participants were classified as the spinal pain group (n=70) and the asymptomatic group (n=86) based on the NMQ.
Results: The total amount of physical activity was less in the spinal pain group than the asymptomatic group (p<0.05). The spi-nal pain group had higher levels of health anxiety than the asymptomatic group (p<0.05). Further, the percentage of people who experienced spinal pain in the past year was higher in the spinal pain group (p<0.05).
Conclusion: People experiencing spinal pain during the COVID-19 lockdown were physically less active and more concerned about their health. These results may be useful to improve the management of spinal pain during the lockdown or possible pandemic wave scenarios.

Keywords: Anxiety, coronavirus disease 2019 lockdown, exercise, musculoskeletal pain, pandemics, spine.


COVID-19 kapanması sırasında omurga ağrısı olan ve olmayan kişilerde fiziksel aktivite ve sağlık kaygısı: Bir karşılaştırma çalışması

Gamze Yalçınkaya1, Müge Kırmızı2, Yeşim Salık Şengül3
1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
2Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınında, kas-iskelet ağrısı için yaygın risk faktörleri olan fiziksel inaktivite ve sağlık anksiyetesi, katı önlemler ve izolasyon nedeniyle yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, COVID-19 kapanması sırasında omurga ağrısı yaşayan ve yaşamayan kişilerde fiziksel aktivite, sağlık kaygısı ve spinal ağrı öyküsünün karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, bir vaka kontrol çalışması olarak tasarlanmıştır. Nordik Kas-İskelet Sistemi Anketi (NKİA), Ulusla-rarası Fiziksel Aktivite Anketi-kısa form ve Sağlık Anksiyetesi Ölçeği-kısa formu içeren değerlendirmeler, COVID-19 kilitlenmesi sırasında Google Formlar kullanılarak çevrim içi bir anket aracılığıyla gerçekleştirildi. Çalışma için 494 gönüllüye ulaşıldı ve 348’i dışlama kriterlerine göre elendi. Katılımcıların 156’sı NKİA’ya göre omurga ağrısı grubu (n=70) ve asemptomatik grup (n=86) olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Omurga ağrısı grubunda toplam fiziksel aktivite miktarının asemptomatik gruba göre daha az olduğu saptandı (p<0,05). Spinal ağrı grubu, asemptomatik gruba göre daha yüksek düzeyde sağlık anksiyetesine sahip bulundu (p<0,05). Ayrıca son bir yıl içinde spinal ağrı deneyimleme oranı, spinal ağrı grubunda daha yüksek tespit edildi (p<0,05).
Sonuç: COVID-19 kapanması sırasında omurga ağrısı yaşayan kişilerin fiziksel olarak daha az aktif oldukları ve sağlıkları hakkın-da daha fazla endişe duydukları tespit edildi. Bu sonuçların, kapanma veya olası pandemik dalga senaryoları sırasında omurga ağrısının yönetimini iyileştirmek için yararlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19 kapanması, egzersiz, muskuloskeletal ağrı, omurga, pandemi.


Gamze Yalçınkaya, Müge Kırmızı, Yeşim Salık Şengül. Physical activity and health anxiety in people with and without spinal pain during the COVID-19 lockdown: A comparison study. Ağrı. 2022; 34(2): 84-90

Corresponding Author: Müge Kırmızı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar