Ağrı. Ahead of Print: AGRI-80947 | DOI: 10.14744/agri.2021.80947  

Unexpected Motor Block After Ultrasound-Guided Lumbar Erector Spinae Plane Block

Ömer Karaca
Private Anit Hospital, Clinic Of Anethesia And Reanimation, Konya, Turkey

The successful use of the erector spinae plane block (ESPB) has been reported for
postoperative analgesia in numerous operations due to the widespread use of local anesthetic
and the blocking of the dorsal and ventral rami. ESPB has also been effective for easing
lumbar back pain caused by lumbar disc herniation via a high-volume local anesthetic
application to the lumbar area. While high-volume local anesthetic administration increases
the effectiveness of the block, it can also cause unexpected side effects due to its coverage
area. In the literature, only one study has reported on the development of motor weakness
following ESPB application, in a case in which the block was performed at the thoracic level.
In the present study, a 67-year-old female patient with lower back and leg pain resulting from
lumbar disc herniation developed a bilateral motor block following lumbar ESPB. This is the
second report of this type of case in the literature.

Keywords: analgesia, erector spinae plane block, high volume local anesthetic, lumbar disck herniation, lumbar back pain, motor block


Ultrason Rehberliğinde Lumbal Erektor Spina Plan Blok Sonrasında Beklenilmeyen Motor Blok

Ömer Karaca
Özel Anıt Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Konya

Lokal anestezinin geniş yayılımı ve dorsal ve ventral raminin blokajıyla birçok operasyonda postoperatif analjezi için başarılı olduğu bildirilen erektor spina plan bloğun (ESPB), ayrıca lomber bölgeye yüksek hacimli bir uygulama yoluyla lomber disk herniasyonunun neden olduğu bel ağrısının hafifletilmesi için de kullanım gösterilmiştir. Yüksek hacimli lokal anestezi uygulaması bloğun etkinliğini artırırken, etkinlik alanı nedeniyle beklenmedik yan etkilere de neden olabilir. Literatürde, torasik ESPB uygulamasının ardından gelişen motor güçsüzlükle ilgili bir olgu bildirilmiştir. Bu olgumuzda, lomber disk herniasyonu nedeniyle bel ve bacak ağrısı olan 67 yaşında kadın hastaya lomber ESPB uygulamasını takiben bilateral motor blok gelişmesini sunduk. Literatürde bildirilen ikinci olgudur.

Anahtar Kelimeler: analjezi, erektor spina plan blok, lumbar disk hernisi, lumbar sırt ağrısı, motor blok, yüksek volüm lokal anestezi
Corresponding Author: Ömer Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar