Ağrı. 2022; 34(2): 139-144 | DOI: 10.14744/agri.2020.68889  

Spinal transient ischemic attack: Rare and treatable cause of transient weakness with radicular pain

Ferda İlgen Uslu1, Hilmi Uysal2
1Departmen of Neurology, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Türkiye
2Departmen of Neurology, Akdeniz University, Antalya, Türkiye

Transient ischemic attack (TIA) of spinal cord (SC) is very rare and characterized by sudden onset of paralysis, sensory loss, back pain. We present a patient with acute painful paraplegia and symptoms resolved within a few hours. We identified 10 patients in literature search. Five of them were male, the mean age of patients was 53.8. Paraparesis/pleji was present in all. Only two patients did not have radicular pain. Vascular risk factors were hypertension in five patients, smoking in five and diabetes mel-litus in one. TIA period ranged from 1 min to 24 h. The most common etiology was aortic dissection (n=6). Four patients had aortic thrombosis. Six patients were treated with medical and surgical methods; other four were treated with only medically. SC ischemia and aortic diseases should be kept in mind in short term/persistent acute spinal syndromes with pain.

Keywords: Aortic diseases, spinal cord ischemia, transient ischemic attack, vascular risk factors.


Spinal geçici iskemik atak: Radiküler ağrılı geçici zaafın nadir ve tedavi edilebilir bir nedeni

Ferda İlgen Uslu1, Hilmi Uysal2
1Nöroloji Anabilim Dalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Nöroloji Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

Spinal kordun geçici iskemik atağı (TIA-sc) çok nadir görülür ve ani başlangıçlı felç, duyusal kayıp, sırt ağrısı ile karakterizedir. Akut ağrılı paraplejisi olan ve birkaç saat içinde düzelen semptomları olan bir hastayı sunuyoruz. Literatür taramasında 10 has-ta belirledik. Bunların beşi erkekti, ortalama yaş 53.8 idi. Paraparezi / pleji hepsinde mevcuttu. Sadece iki hastada radiküler ağrı yoktu. Vasküler risk faktörleri beş hastada hipertansiyon, beş hastada sigara ve bir hastada diabetes mellitus idi. TIA dönemi 1 dakika-24 saat arasında değişmekteydi. En yaygın etiyoloji aort diseksiyonu idi (n=6). Dört hastada aort trombozu vardı. Altı hasta tıbbi ve cerrahi yöntemlerle tedavi edildi, diğer dördü sadece tıbbi olarak tedavi edildi. Ağrılı kısa süreli/kalıcı akut spinal sendromlarda spinal kord iskemisi ve aorta hastalıkları akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aorta hastalıkları, geçici iskemik atak, spinal kord iskemisi, vasküler risk faktörleri.


Ferda İlgen Uslu, Hilmi Uysal. Spinal transient ischemic attack: Rare and treatable cause of transient weakness with radicular pain. Ağrı. 2022; 34(2): 139-144

Corresponding Author: Ferda İlgen Uslu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar